Nationale Bank ziet na de zomer prijzen wat minder snel stijgen, maar waarschuwt voor hoge staatsschuld

De Nationale Bank verwacht dat de inflatie, die het leven zoveel duurder maakt, zal beginnen te dalen na de zomer. Een economische crisis komt er niet, klinkt het in haar rapport, maar er is wel een stevige waarschuwing over onze overheidsfinanciën.

Iedereen zal het de laatste weken en maanden al gemerkt hebben: het leven is duurder geworden. Dat is omdat de inflatie sterk is gestegen, tot boven 8 procent. Anders gezegd: voor wat je vorig jaar kocht voor 100 euro, heb je vandaag 108 euro nodig. De oorzaken zijn: de boomende economie na corona en de oorlog in Oekraïne, met vooral de energieprijzen als versterkende factor.

We volgen dus met iets meer interesse dan gewoonlijk het zesmaandelijkse rapport van de Nationale Bank over de inflatie en de groeiverwachtingen voor de komende jaren.

Wanneer wordt het leven weer wat minder snel duurder?

De conclusies van het rapport zijn hoopgevend. De inflatie zou na de zomer beginnen te dalen. Eind 2023 zou de inflatie onder de 2 procent terechtkomen. Dat wordt als een normale en "veilige" inflatie beschouwd. Het duidt er gewoon op dat de economie in een normaal tempo groeit.

Inflatie en de staat van de economie gaan hand in hand. De Nationale Bank ziet de Belgische economie nog een paar maanden stabiliseren. Een recessie (een krimpende economie) ligt voorlopig niet op tafel. Tegen het einde van het jaar zou de economie dan weer aantrekken, terwijl de inflatie begint te dalen.

Energieprijzen

De grote stijging van de energieprijzen noemt de Nationale Bank "een grote verarming voor de Belgische economie". De gezinnen worden daarbij grotendeels ontzien dankzij de index. Arbeiders en bedienden zagen de afgelopen jaren hun lonen al meermaals aangepast aan de gestegen levensduurte.

Wie betaalt dan wel het gelag? "De forse toename van de loonkosten weegt op de concurrentiekracht van bedrijven", waarschuwt de Nationale Bank. De meeste landen hebben namelijk geen automatische indexkoppeling. Dus de lonen in België stijgen sterk, maar in de buurlanden niet of pas later. Bedrijven hebben daar dus meer ademruimte en dat maakt ze concurrentiëler.

Gezinnen blijven niet helemaal buiten schot, want specifieke gezinnen, vooral uit de lagere middenklasse, zijn wél getroffen. Het gaat dan vaak om mensen die "weinig" verdienen, maar te veel om bijvoorbeeld te kunnen genieten van een sociaal tarief voor energie.

Overheidsschuld

Tot slot kreeg de overheid nog een stevige veeg uit de pan. Het begrotingstekort daalt de komende jaren wel licht, maar in 2024 zou dat weer boven 5 procent van het bbp (alles wat in België geproduceerd wordt aan goederen en diensten) uitkomen.

Pierre Wünsch : "Vandaag hebben we geen marge meer om meer te doen dan misschien hier en daar zeer tijdelijke en gerichte maatregelen te nemen"

Videospeler inladen...

De Nationale Bank vindt dat zorgwekkend. "Als er toch een recessie komt, hebben we deze situatie niet meer onder controle", zegt gouverneur Pierre Wünsch daarover. "We hebben de buffers niet om de volgende schok op te vangen. Politici moeten stoppen met de mensen voor te houden dat de politiek alles kan blijven compenseren."

Volgens de Nationale Bank moet dat overheidstekort dringend worden aangepakt, zeker gezien de stijgende rente, want dan wordt geld lenen alsmaar duurder. Een land dat zo zijn schulden niet meer kan herfinancieren, kan in de problemen komen.

Meest gelezen