Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Tweede keer, goede keer? Grootste fracties Europees Parlement vinden nieuw compromis over klimaatpakket

In het Europees Parlement hebben de onderhandelaars van de drie grootste fracties - de Europese Volkspartij, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe - een nieuw compromis bereikt over het klimaatpakket "Fit for 55". Vorige week draaide de stemming daarover nog uit op een fiasco omdat er geen akkoord werd gevonden over de belangrijkste maatregel, de hervorming van het emissiehandelssysteem.

Vorige week woensdag nog raakte het Europees Parlement het niet eens over een reeks historische klimaatwetten. Het belangrijkste voorstel, de herziening van het emissiehandelssysteem ETS, dat bepaalt hoeveel broeikasgassen bedrijven mogen uitstoten, werd toen afgekeurd en teruggestuurd naar de milieucommissie. 

Omdat het ETS-dossier nauw verbonden is met een nieuw sociaal klimaatfonds en met de invoering van een koolstofgrenstaks, werd ook over die maatregelen vorige week niet gestemd. De drie dossiers staan centraal in het Fit for 55-pakket, dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent naar beneden moet brengen.

Nieuw compromis

De grootste reden dat er vorige week geen akkoord werd gevonden was omdat er onenigheid was over wanneer de gratis uitstootrechten voor bepaalde sectoren zouden verdwijnen.  Het voorstel dat op tafel lag was het verlaten van de streefdatum naar 2034, maar dat bleek voor de groenen en socialisten toen een brug te ver. 

De voorbije dagen zochten de verschillende parlementaire fracties naar een compromis dat bij een volgende stemming wel een meerderheid moet kunnen halen. Volgens Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) is er in het nieuwe akkoord sprake van een uitfasering van de gratis uitstootrechten tegen 2032. 

Volgens de Europese Volkspartij zou ook afgesproken zijn om de volledige CO2-uitstoot van de EU met 63 procent te verminderen tegen 2030. Dat is minder dan wat de Europese Commissie wilde (67 %), maar meer dan wat er in het vorige voorstel stond (61 %). 

"Duidelijk signaal"

Van Brempt spreekt over een bijzonder duidelijk signaal van het Parlement: "Het klimaat is en blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor deze en volgende generaties Europeanen. Met dit akkoord bevestigt het Parlement zijn ambitie om de klimaatwet, een uitstootreductie van 55 procent tegen 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050, in uitvoering te brengen."

Sara Matthieu, Europees Parlementslid voor Groen is tevreden dat ook het sociaal klimaatfonds eindelijk vooruit kan: "Wegens de sterke band met het ETS werd de stemming van deze dossiers uitgesteld. Dat sociaal klimaatfonds levert minstens 16 miljard op voor de meest kwetsbare gezinnen, en komt geen dag te vroeg. Hiermee kunnen we hen uit energiearmoede helpen, onder meer door sociale woningen te isoleren en beter en betaalbaar openbaar vervoer te garanderen."

De eigenlijke stemming - de tweede poging dus - wordt volgende week gehouden, tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Brussel.

Meest gelezen