Krijgen ouders met kinderen echt zo veel meer belastingvoordeel?

Klopt het cliché dat je veel meer geld terugtrekt van de fiscus als je kinderen ten laste hebt? En klopt de bewering dat koppels meer voordeel krijgen dan alleenstaanden die kinderen ten laste hebben? "De inspecteur" van Radio 2 maakt de berekening met accountant Fatima Isarti van Fiscaal Ideaal.

Trek je effectief een pak meer geld terug als je één of meer kinderen ten laste hebt? En is dat bedrag hetzelfde voor koppels en een alleenstaande? Of zijn er toch verschillen? 

Meer belastingvrij verdienen dankzij kinderen

"Elke burger die belastingen betaalt, heeft recht op een belastingvrije som van 9.050 euro", zegt Fatima Isarti van Fiscaal Ideaal. "De belastingvrije som is het bedrag dat je mag verdienen waarop je geen belastingen betaalt.  Als je kinderen ten laste hebt, stijgt die belastingvrije som. Je kan dus meer verdienen zonder dat je daarop belast wordt." 

Concreet zijn dit de cijfers. De belastingvrije som stijgt met: 

 • 1.650 euro voor één kind ten laste
 • 4.240 euro voor twee kinderen ten laste
 • 9.500 euro voor drie kinderen ten laste 

Alleenstaanden versus een koppel

Sommige mensen gaan ervan uit dat het als alleenstaande nadelig is om een kind ten laste te hebben, in vergelijking met een koppel. "Dat hoeft niet per se zo te zijn", zegt Isarti.

"Er is voor alleenstaanden een bijkomende regeling voorzien als ze kinderen ten laste hebben. Voor elk kind verhoogt de belastingvrije som, maar daarbovenop is er ook nog een extra toeslag van 1.650 euro."

Een concreet voorbeeld van een alleenstaande

Een voorbeeld: "Ik neem een alleenstaande met een brutoloon van ongeveer 3.300 euro. We gaan ervan uit dat die persoon geen hypothecaire lening afbetaalt en ook niet aan pensioensparen doet. Dat er met andere woorden geen posten zijn waar je extra belastingvoordeel uithaalt."

Hoeveel geld trekt de alleenstaande terug van de belastingen? 

 • Zonder kinderen ten laste: 42,23 euro 
 • Met 1 kind ten laste: 1.065,44 euro 
 • Met 2 kinderen ten laste: 2.036,25 euro  
 • Met 1 kind onder de drie jaar ten laste: 1.259,18 euro
 • Met 2 kinderen ten laste, van wie 1 onder de drie jaar: 2.294,57 euro 

Een concreet voorbeeld van een koppel

Fatima Isarti maakt dezelfde berekeningen voor een koppel dat gehuwd is of wettelijk samenwoont. "Ook hier ga ik ervan uit dat het koppel geen hypothecaire lening heeft en niet aan pensioensparen doet. Beide partners verdienen ongeveer hetzelfde."

Hoeveel geld trekt het koppel terug van de belastingen? 

 • Zonder kinderen ten laste: 263,30 euro
 • Met 1 kind ten laste: 762,48 euro 
 • Met 2 kinderen ten laste: 1.585,06 euro 
 • Met 1 kind onder de drie jaar ten laste: 956,20 
 • Met 2 kinderen ten laste, waarvan 1 onder de drie jaar: 1.816,91 euro

Conclusie

"Dit is en blijft een voorbeeld. Elk individu heeft een andere fiscale situatie. Maar je ziet hier wel duidelijk dat je meer geld terugtrekt als je één of meerdere kinderen ten laste hebt", zegt Fatima. 

Als je geen kinderen ten laste hebt, maar je woont samen? Dan trek je meer terug dan wanneer je alleenstaande bent. Hoe komt dat? "Dat komt omdat de bedragen van dat koppel worden opgeteld. En als er bij de ene meer bedrijfsvoorheffing is afgehouden dan bij de andere, kan het zijn dat je meer geld terugtrekt. Bedrijfsvoorheffing is de som voor de belastingen die je werkgever afhoudt van je brutoloon." 

Als je alleenstaande bent en je hebt kinderen ten laste? Dan trek je meer terug dan een koppel. Hoe komt dat? "Dat heeft dus te maken met die extra bijdrage voor alleenstaanden met kinderen ten laste", zegt Fatima. "Je ziet in dit voorbeeld dat er fiscaal gezien meer geld terugvloeit naar alleenstaanden met kinderen dan naar koppels met kinderen." 

Meest gelezen