Radio 2

Tegen 2030 meer dan 33.000 woningen in Antwerpen verwarmd met restwarmte

Tegen 2030 zullen meer dan 33.000 gebouwen in Antwerpen verwarmd worden met restwarmte. Die wordt opgevangen bij bedrijven en zal via een buizennetwerk de huizen verwarmen. De stad Antwerpen heeft, in samenwerking met netbedrijf Fluvius, de stap gezet naar de realisatie van een uitgebreide warmtenet-infrastructuur. 

Momenteel worden de meeste gebouwen nog verwarmd met gas of stookolie. Maar op termijn is het de bedoeling om onze woningen op een duurzamere manier te gaan verwarmen. Door restwarmte van de lokale industrie te gebruiken en via warmtepompen, warmte uit bijvoorbeeld afvalwater op te vangen, kan de uitstoot van CO2 drastisch verminderen. 

"Een warmtenet kan je vergelijken met een centraal verwarmingssysteem, maar dan op zeer grote schaal: voor een hele wijk of stad. Daarvoor wordt restwarmte van grote bedrijven gebruikt die anders via schoorstenen, koeltorens of koelwater verloren gaat, of warmte van door waterzuiveringsinstallaties geloosd afvalwater", zegt schepen voor leefmileu, Tom Meeuws (Vooruit).

"De gerecupereerde warmte gaat in een ondergronds buizennetwerk van geïsoleerde leidingen. Die verwarmen de gebouwen via warmtewisselaars die er de plaats innemen van de huidige fossiel gestookte verwarmingsketels. Zo kunnen grote delen van een wijk voorzien worden van verwarming en warm water", zegt Meeuws. 

We vangen warmte, die anders verloren gaat, bij bedrijven op en brengen die via een uitgebreid buizennetwerk tot in de huizen

Schepen voor leefmilieu, Tom Meeuws (Vooruit)

De stad gaat samenwerken met netbedrijf Fluvius, om een volledig warmtenet aan te leggen. Tegen 2030 zouden meer dan 33.000 woningen in Antwerpen op dat warmtenet zijn aangesloten, dat is bijna 10 % van de huidige warmtevraag in de stad en goed voor een CO2-reductie van 71.000 ton per jaar.  In de eerste jaren zullen vooral grote appartementsgebouwen worden aangesloten, tegen 2050 zou de helft van alle Antwerpse woningen van het warmtenet gebruik kunnen maken. 

Het eerste net zal zich uitstrekken langs de Scheldekaaien en op Linkeroever. In een latere fase kan ook langsheen de Ring een warmtetransportverbinding worden aangelegd.

“Met dit stadsbreed warmtenet halen we Antwerpen uit het tijdperk van de fossiele brandstoffen. Dat is historisch. We doen in 15 jaar waar Amsterdam 30 jaar over deed. We bieden duizenden woningen en honderden stadsgebouwen een eenvoudige ‘net voor de deur’ oplossing om duurzaam te verwarmen zonder nog een gram CO2 uit te stoten. We bieden meer energiezekerheid voor aangesloten gezinnen zodat die niet langer moeten wakker liggen van exploderende gasfacturen. Met dit stappenplan concretiseren we de bijdrage van warmtenetten in het halveren van onze stedelijke broeikasgasuitstoot tegen 2030", besluit Meeuws.

Het warmtenet vergt een investering van circa 500 miljoen euro.

Meest gelezen