Experten werken samen aan een nieuw toekomstplan voor Beringen-Mijn

In Beringen werkt een groep experten deze week aan nieuw visieplan voor Beringen-Mijn. De Bouwmeesterscan is het startdocument van de werkgroep. In het Inloophuis was er gisteravond al een eerste brainstorm.

Beringen-Mijn is een heel typische buurt met uiteraard de mijnterreinen waarop een groot deel van de gebouwen van de steenkoolmijn bewaard is gebleven. Daarnaast zijn er ook heel wat nieuwe ontwikkelingen op de site zoals de winkelboulevard be-MINE, maar ook recreatie, woningen en zelfs een school. Daarrond zijn ook de multiculturele wijken gegroeid.

“Er zijn al veel plannen ontwikkeld voor Beringen-Mijn, maar we willen nu alle ideeën en plannen samenbrengen. Tijdens een workshop-week gaan we in gesprek met bewoners, experts en beleidsmakers om deze ideeën verder te onderzoeken en uit te werken”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). 

Met zijn allen rond de tafel

Zo kwamen maandagavond in het Inloophuis al afgevaardigden van organisaties als Monumentenzorg Beringen, Beringen-Mijn Denkt, Citévolk Spreekt, de kerkfabriek, buurtbewoners en beleidsmensen van de stad samen. Ook Pieter Vandergraesen, de nieuwe directeur van be-MINE, schoof mee aan tafel. Samen bestudeerden ze de vele plannen die al opgemaakt zijn rond de ontwikkeling van Beringen-Mijn. 

Zo werd onder andere bekeken hoe de sites van de kerk en het Mijnstadion eventueel kunnen verbonden worden, hoe de mobiliteit een heet hangijzer is, en of er een nieuwe bestemming moet gezocht worden voor het oude administratief centrum van de stad. Ook de ingang van be-MINE Boulevard en de site van de Posthoorn worden kritisch onder de loep genomen. En dat is er nog de ontwikkeling van het Houtpark door be-MINE waarbij de buurt toch veel vragen over had. Over het Houtpark komt er donderdag nog een aparte sessie. Al de bevindingen van deze werkweek worden dan gebundeld en overgemaakt aan de Stad Beringen. 

Meest gelezen