Copyright Maskot .

Uitbetaling schooltoeslag start dit jaar een week vroeger: "Kan belangrijk zijn voor kwetsbare gezinnen"

De eerste schooltoeslagen voor komend schooljaar zullen dit jaar eind augustus uitbetaald worden, een week vroeger. Daarmee komt de Vlaamse regering tegemoet aan de vraag van de gezinnen om de toeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar uit te betalen. "Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen", klinkt het bij Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De uitbetalers van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) starten eind augustus met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Daarmee komen ze tegemoet aan de vraag van de gezinnen om de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar uit te betalen. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zien een positieve evolutie in de snellere behandeling van de dossiers.

"Hoe sneller de schooltoeslag op de rekening staat, hoe beter voor kwetsbare gezinnen die bij de start van het schooljaar uitgaven moeten doen", aldus Weyts. "Zelfs een week snellere uitbetaling kan een belangrijk verschil betekenen."

“De schooltoeslag is belangrijk voor ouders", voegt Crevits eraan toe." Door de jaren heen slagen we er in om die toeslag sneller op de rekening van ouders te storten. Dat is een positieve evolutie. Ook het automatisch toekennen van de toeslag is de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. Zo moeten heel wat ouders niet langer allerlei papieren invullen voor ze de toeslag krijgen.”

Reden dat de uitbetaling dit jaar iets sneller kan gebeuren is omdat er vanaf dit schooljaar niet meer wordt gewacht op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs om de eerste betalingen te doen. Wanneer die later volgen, kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer.

Bijna een half miljoen kinderen en jongeren ontvangt schooltoeslag

De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat is op basis van inkomen en aanwezigheid op school. 

De uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt tussen eind augustus en december via de uitbetalers van het Groeipakket zodra de voorwaarden voldaan zijn. Uit de voorlopige cijfers van het huidige schooljaar 2021-2022 blijkt dat ruim 495.000 kinderen en jongeren het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag konden rekenen. Goed voor een bedrag van ruim 196 miljoen euro.

Meest gelezen