Videospeler inladen...

Vlammen tegen kansarmoede: ontdek het centrale thema van De Warmste Week 2022

Kansarmoede: dat is het centrale thema van De Warmste Week 2022, de jaarlijkse solidariteitsactie van de VRT. Maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede, en daarom wil de openbare omroep het thema zichtbaar en bespreekbaar maken. Er wordt dit najaar via acties opnieuw geld ingezameld voor het DWW Fonds. Vanaf vandaag kunnen non-profitorganisaties projecten indienen rond kansarmoede, die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Enkele cijfers op een rij: volgens het Vlaams Agentschap Opgroeien wordt 1 op de 8 Vlamingen geboren in kansarmoede. Of een kind opgroeit in kansarmoede, wordt bepaald op basis van zes parameters: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie van de ouders, de kwaliteit van de huisvesting, het stimulatieniveau van de kinderen en hun gezondheid. 

Wanneer gezinnen bij minstens drie van de zes parameters op of onder een ondergrens scoren, is er sprake van kansarmoede. In 2021 was dat voor 12,7 procent van de kinderen in het Vlaams Gewest het geval. Dat percentage is de verhouding tussen het aantal kinderen in kansarmoede, en het totale aantal kinderen dat geboren wordt en door Kind en Gezin wordt opgevolgd.

In de provincie Antwerpen groeien het meeste kinderen in kansarmoede op, in Vlaams-Brabant het minst. Opgroeien in een grootstad, en een moeder hebben die niet de Belgische nationaliteit had bij haar geboorte zijn twee factoren die het risico op kansarmoede vergroten.

Voor het Brussels Gewest moeten het kansarmoedecijfer anders geïnterpreteerd worden. Veel Brusselse kinderen worden niet standaard opgevolgd door Kind en Gezin, waardoor er voor hen geen officiële kansarmoede-registratie gebeurt zoals in Vlaanderen. 

Voor de 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk geeft de kansarmoede-index weer hoe veel kinderen er in armoede opgroeien, in verhouding tot het aantal kinderen dat zeker één huisbezoek of consultatie bij Kind en Gezin heeft gehad. 

In het Brusselse gewest groeit gemiddeld 26,7 procent van de kinderen op in kansarmoede. Dat is meer dan dubbel zo veel als in Vlaanderen. Uitschieters zijn de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, waar bijna de helft van de kinderen in een kansarm gezin opgroeit, en Anderlecht, waar het aantal kansarme kinderen richting de 40 procent gaat.

VRT is er voor alle Vlamingen, dus ook voor wie minder kansen krijgt

Frederik Delaplace, CEO van VRT

Kansarmoede is een duurzame toestand die mensen beperkt in hun kansen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving, zowel thuis, op school, op het werk als in de sportclub. Daarom gaat De Warmste Week samen met de Koning Boudewijnstichting op zoek naar projecten die kansen doen keren.

"VRT is er voor alle Vlamingen, dus ook voor wie minder kansen krijgt. Daarom haalt de publieke omroep dit najaar alles uit de kast om met De Warmste Week te vlammen tegen kansarmoede. Eén, MNM, Studio Brussel, Ketnet en VRT NU bundelen de krachten om heel Vlaanderen rond het thema te verbinden. Zo kunnen we samen de projecten van De Warmste Week steunen en een dam opwerpen tegen kansarmoede", zegt VRT-CEO Frederik Delaplace.

BEKIJK - In deze video wordt het centrale thema van De Warmste Week 2022 voorgesteld:

Videospeler inladen...

Gezocht: projecten rond kansarmoede

Non-profitorganisaties kunnen vanaf vandaag tot 1 september projecten rond het thema kansarmoede indienen bij het DWW Fonds van de Koning Boudewijnstichting. Via dit fonds zal De Warmste Week enkele projecten selecteren en ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld een vereniging zijn die laptops uitdeelt, of huiswerkbegeleiding organiseert of een weggeefwinkel heeft.

Alle projecten die helpen om kansen te creëren, komen in aanmerking. De selectie van De Warmste Week-projecten gebeurt door een onafhankelijke jury onder leiding van voorzitter Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade. Dat is de organisatie die het Vlaamse jeugdbeleid op de kaart zet en de positie van kinderen en jongeren in de samenleving wil versterken. 

"Kansarmoede is vaak een verdoken probleem, zowel bij jong als oud. De Warmste Week wil er zijn voor iedereen, dus de deur voor projecten van jeugdorganisaties, scholen, socio-culturele en welzijnsorganisaties en lokale verenigingen staat wagenwijd open", aldus Vereecke.

Eind september worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt. Vanaf dan kan iedereen grote en kleine acties registreren om het DWW Fonds te steunen, via de website van De Warmste Week. De Warmste Week 2022 loopt opnieuw in de week voor Kerstmis, vanuit gaststad Hasselt. Meer info over de presentatoren volgt later.

BEKIJK - Linde Merckpoel heeft een vlog gemaakt achter de schermen van de campagnevideo voor De Warmste Week 2022. Ze sprak met vier VRT-gezichten die de actie steunen: Kristel Verbeke (Eén), Héritier Tipo (Ketnet), Pien Lefranc (Studio Brussel) en Robin Keyaert (MNM):

Videospeler inladen...

Meest gelezen