Toekenning vergunning voor zes windturbines vlakbij Voeren wordt opnieuw onderzocht

Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR) kondigt een volledig heronderzoek aan van het dossier over de toekenning van een vergunning voor een windmolenpark in Dalhem, vlakbij de grens met Voeren. Eerder deze week stapte de Vlaamse regering daarover naar de Raad van State om de afgeleverde vergunning voor Engie Electrabel aan te vechten. 

Begin deze week kondigde de Vlaamse regering aan dat ze naar de Raad van State trekt om de vergunning voor de bouw van 6 windturbines in Dalhem aan te vechten. De Waalse regering leverde die vergunning in beroep af, ondanks een negatief advies van de Waalse administratie. Vlaanderen, de gemeente Voeren, de universiteit van Luik, de ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg en Nederland zijn tegen het nieuwe windmolenpark, want de turbines van 150 meter hoog zouden niet alleen de natuur en het landschap verstoren, ze brengen ook de plannen voor een Einsteintelescoop in het gedrang. Maar ook binnen de Waalse regering is er onenigheid over het dossier.

Ik zal onverwijld vragen om een volledig nieuw onderzoek van dit dossier

Willy Borsus, Waals minister van Ruimtelijke Ordening

"Ik was en blijf tegen de afgifte van deze vergunning, en dat om redenen van ruimtelijke ordening en stedenbouw", laat Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus weten. "Zoals ik al vermoedde, zijn er nu beroepen aangekondigd of ingediend. Ik zal onverwijld vragen om een volledig nieuw onderzoek van dit dossier." 

De Euregio Maas-Rijn is samen met Sardinië in de running voor de bouw van een prestigieuze Einsteintelescoop, een ondergronds onderzoekscentrum naar zwaartekrachtgolven. In 2024 beslist Europa wie de telescoop mag bouwen. Als de Euregio het haalt, dan zou een klein stukje van die telescoop in Voeren gebouwd worden. Maar dan moet er een bufferzone van 7 kilometer in acht genomen worden, om ruis van bovengrondse activiteiten te vermijden. In die zone windturbines bouwen is daardoor niet mogelijk. 

Met de bouw van de telescoop is een investering van  2 miljard euro mee gemoeid, het project zou meer dan 1.500 jobs kunnen opleveren. 

Meest gelezen