� 2022 Liva Visual Storytelling, all rights reserved.

Kunstencentrum Z33 in Hasselt  moet herstructureren ondanks de subsidies die het nu toch krijgt

Bij het kunstencentrum Z33 in Hasselt wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de beslissing van de Vlaamse regering om voor de komende vijf jaar toch subsidies toe te kennen, en dat ondanks eerder negatief advies. Nu krijgt Z33 toch 2,3 miljoen euro, dat is nog altijd 1,1 miljoen minder dan het budget van de voorbije jaren, waardoor een herstructurering onvermijdelijk wordt.

Vroeger viel Z33, het Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt, onder de provincie. Het centrum werd de voorbije jaren volledig gemoderniseerd en uitgebreid. Maar net op de dag van de opening ging de lockdown in. En vervolgens dreigde het uit de boot te vallen bij de toekenning van subsidies uit het Vlaamse Kunstendecreet. Maar nadat de landschapscommissie al wees op de grote meerwaarde voor Limburg en voor Vlaanderen, heeft ook de Vlaamse regering zich daarbij aangesloten en toch nog  2,3 miljoen euro vrijgemaakt voor Z33, voor de komende vijf jaar. Naar verluidt hebben de Limburgse ministers in de Vlaamse regering stevig gelobbyd in het dossier.

“De Vlaamse regering bevestigt de unieke positie die Z33 inneemt in het Vlaamse kunstlandschap, op het snijvlak van beeldende kunst, design en architectuur,” zegt Z33-directeur Adinda Van Geystelen. “We krijgen minder middelen dan gevraagd, maar ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. Z33 kan verder bouwen op stevige fundamenten, maar lastige keuzes zullen nodig zijn om de tering naar de nering te zetten. Daar buigen we ons de komende dagen over. ”

We zijn blij met de erkenning, maar zullen toch lastige keuzes moeten maken

Adinda Van Geystelen, directeur Z33

Het nieuwe gebouw van Z33 heeft ondertussen al verschillende internationale prijzen gewonnen. Het kunstencentrum organiseert niet alleen tentoonstellingen in het eigen gebouw, maar brengt ook kunst in de open ruimte van Haspengouw en langs de Maas. "Gelukkig wordt dat gewaardeerd, dat is het goede nieuws van vandaag", gaat Adinda Van Geystelen verder. "Tegelijk moeten we ons afvragen waar en hoe we kunnen besparen, waar we minder kunnen doen zonder aan onze kern te raken en waar we meer bezoekers kunnen aantrekken. Alle plannen uitvoeren zal helaas niet lukken. Maar we gaan alles uit de kast halen om een bijzonder mooi en ambitieus programma te blijven neerzetten.”

Werken aan actieplan

De komende dagen komen de directie en de raad van bestuur van Z33 samen om de subsidiebeslissing een eerste keer te bespreken en de impact van het lagere subsidiebedrag op het personeel, de werking en de plannen te analyseren. "We gaan samen met de directie volop aan het werk om een actieplan voor te bereiden. We zullen moeilijke keuzes moeten maken, maar we zijn er tegelijk ook van overtuigd dat we samen de plannen van Z33  kunnen waarmaken”, besluit Eric Donckier, voorzitter van de  raad van bestuur.

Meest gelezen