Nicolas Maeterlinck

Parket seponeert onderzoek naar staatssecretaris Sammy Mahdi over schending van recht op opvang voor asielzoekers

Het Brusselse parket heeft het onderzoek naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) geseponeerd. Het parket onderzocht of hij systematisch het recht van asielzoekers op opvang schond. "Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf”, klinkt het. 

Sinds februari werkt staatssecretaris Mahdi met een wachtlijst voor de opvang van asielzoekers. Het bevoegde agentschap Fedasil heeft bijna 31.000 opvangplaatsen, maar die zitten vaak vol. Dagelijks keren vele asielzoekers van een kale reis terug omdat de staatssecretaris en Fedasil voorrang geven aan gezinnen en kwetsbare personen. Verschillende asielzoekers - vaak alleenstaande mannen - trokken naar de Brusselse arbeidsrechtbank, waar ze gelijk kregen en Fedasil verplicht werd om opvang te zoeken. 

De arbeidsrechtbank stelde meermaals in haar vonnissen dat Sammy Mahdi systematisch en doelbewust het recht op opvang schond en maakte een dossier aanhangig bij het Brusselse parket. Dat opende een onderzoek, maar vandaag meldt het parket dat er geen strafbare feiten werden gepleegd door de staatssecretaris en dat het onderzoek dan ook wordt afgesloten. 

"Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media over aangiftes door de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel bij het parket van Brussel met betrekking tot mogelijke strafbare feiten van samenspanning van ambtenaren in het kader van het opvangrecht van asielzoekers, heeft de procureur des Konings van Brussel een opsporingsonderzoek tegen ambtenaren van Fedasil geopend”, zegt parketwoordvoerder Martin François.

"Na juridische analyse, en na overleg met de procureur-generaal van Brussel wat de bevoegde staatssecretaris betreft, werd dit afgehandeld zonder strafvervolging wegens geen misdrijf. Concreet betekent dit dat er geen sprake is van strafbare feiten en dat het dossier werd afgesloten", aldus Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.

Meest gelezen