Foto: Google Maps

Spooroverweg in Aarschot wordt afgesloten, oppositie eist onderzoek en meer inspraak burgers

In Aarschot wordt eind deze maand de spooroverweg aan de Goorstraat afgesloten. Dat heeft het schepencollege beslist in samenspraak met Infrabel, die de spoorwegen beheren. Op die manier wil Infrabel de veiligheid rond spoorwegen verhogen. Fietsers en voetgangers zullen de spoorweg wel nog kunnen oversteken via een fietstunnel, maar autoverkeer zal moeten omrijden. Maar die beslissing wordt niet gesmaakt door oppositiepartij CD&V. "De sluiting zal leiden tot sluipverkeer en onveilige situaties", aldus André Peeters van CD&V.

Op 30 juni zal de spooroverweg aan de Goorstraat afgesloten worden. Dat gebeurt op vraag van Infrabel, die de spoorwegen beheren, en waarvoor het schepencollege in Aarschot zijn goedkeuring heeft gegeven. Infrabel wil op termijn zoveel mogelijk spooroverwegen in België sluiten en op die manier de veiligheid rond de sporen verhogen. Maar volgens oppositiepartij CD&V zal het sluiten van de spooroverweg in de Goorstraat net leiden tot meer onveilige situaties.

"Door de sluiting zullen mensen kilometers moeten omrijden en zal het verkeer toenemen in wegen die daar niet voor geschikt zijn", stelt André Peeters van CD&V. "Voor de zwakke weggebruiker zal het er niet veiliger op worden." Peeters hekelt ook het gebrek aan onderzoek voorafgaand aan de beslissing om de spooroverweg te sluiten. "Hier is geen enkele studie aan vooraf gegaan en ook de burger is niet betrokken bij deze beslissing. Er moet een onderzoek komen naar de gevolgen van die sluiting en de burger moet inspraak krijgen. Dan pas zou er een beslissing genomen moeten worden."

Fietsers en voetgangers zullen de spoorweg wel nog kunnen oversteken via een fietstunnel. Tot die er is, komt er een tractorsleuf waarlangs fietsers en overgangers kunnen oversteken, maar autoverkeer niet.

Meest gelezen