Varkensboeren die vrijwillig stoppen, krijgen 154 euro per dier

Varkensboeren met een hoge impact op de omliggende natuur krijgen een vergoeding van 154 euro per dier als ze vrijwillig stoppen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V).

Om de stikstofuitstoot van de landbouw te reduceren, heeft de regering een vrijwillige uitstapregeling uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook verplichte sluitingen, voor bedrijven die op de rode lijst staan.

De regering heeft nu een akkoord bereikt over de vergoedingen in de vrijwillige regeling. Die moeten wel nog de goedkeuring van Europa krijgen.

Voor vleesvarkens kunnen de boeren een vergoeding van 154 euro per ingevulde dierplaats krijgen. Voor zeugen bedraagt die 855 euro. De sloopvergoeding voor een stal bedraagt 40 euro per vierkante meter. Voor de aangrenzende erfverharding is 8 euro per vierkante meter voorzien. 

De bedoeling is om de oproep in het vroege najaar te lanceren, bij bedrijven met een impactscore hoger dan 0,5 procent. Tegen 2030 moet het aantal varkens in Vlaanderen met 30 procent worden gereduceerd. Vlaanderen trekt daarvoor 3,6 miljard euro uit.

Meest gelezen