Videospeler inladen...

Sammy Mahdi nieuwe CD&V-voorzitter: "Onze partij moet weten waarvoor ze staat en voet durven zetten waar die moet staan"

Sammy Mahdi is de nieuwe voorzitter van CD&V. Dat is bekendgemaakt op de familiedag van de partij. Mahdi was de enige kandidaat en is verkozen met bijna 97 procent van de stemmen. Hij volgt Joachim Coens op, die zelf een stap opzijzette na een vernietigende peiling. In zijn eerste toespraak stelde Mahdi dat CD&V moet duidelijk maken waar ze voor staat: een gemeenschapspartij die niet betuttelt, maar beschermt. Hij sneerde daarbij naar de partij Vooruit, naar de liberalen en naar Groen.

Sammy Mahdi is in de huidige federale regering staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Tweeënhalf jaar geleden moest hij bij de voorzittersverkiezingen nog nipt de duimen leggen voor Coens, nu was hij de enige kandidaat om hem op te volgen. Met 96,86 procent is hij door de stemgerechtigde leden van zijn partij tot nieuwe voorzitter verkozen. "Het is heel fijn om een groot mandaat te krijgen", sprak hij zijn partij toe na de bekendmaking van de resultaten. "Het worden heel pittige tijden, maar ik ben blij dat ik op zoveel steun kan rekenen. We gaan er een lap op geven, wees maar zeker."

BEKIJK - De eerste reactie van Sammy Mahdi vanop het podium van de CD&V-familiedag in Plopsaland

Videospeler inladen...

Mahdi moet CD&V nu vooral uit het electorale slop zien te halen. Coens stapte namelijk op na de bekendmaking van de resultaten van "De stemming", een peiling van VRT NWS en De Standaard. Daaruit bleek dat slechts 8,7 procent van de bevraagden nog voor CD&V zou stemmen - 6,7 procentpunt minder dan het resultaat dat CD&V haalde bij de Vlaamse verkiezingen van 2019. CD&V zou zo de kleinste partij van Vlaanderen worden.

Plannen

Mahdi weet naar eigen zeggen maar al te goed hoe groot de uitdaging is. "We moeten nederig zijn", sprak hij zijn partij toe in zijn eerste toespraak als voorzitter. "We moeten ervoor zorgen dat de partij er opnieuw staat. Dat is niet evident, want als je aan mensen vraagt wat CD&V is of wat christendemocratie is, dan blijven mensen nog veel te vaak onverschillig voor onze partij. Ze weten niet precies waar we voor staan, terwijl we de beste mensen hebben. En als christendemocraten is het belangrijk om te weten waar de grote uitdagingen zijn waar mensen voor staan."

Mensen weten niet waarvoor CD&V staat, terwijl we de beste mensen hebben

"Mensen zijn ongerust over een wereld die alsmaar sneller verandert, een wereld waar ze hun facturen moeilijker betaald krijgen, waar ze het gevoel hebben dat ze de sociale binding aan het verliezen zijn. Wij beter dan wie dan ook, moeten mensen antwoorden geven op die vragen. Dat begint met te geloven in onze ideologie en te weten waar we voor staan, maar vooral: door onze voet te zetten waar hij moet staan, de streep te trekken op momenten waar het moeilijk wordt en waar wij als christendemocraten zeggen "Tot hier en niet verder"."

Er is in de samenleving iets te veel betutteling

Sammy Mahdi (CD&V) in eerste reactie

Zo vindt Mahdi dat de mensen te veel "betutteld worden door de overheid". "Als je kijkt naar de voorbije tijd, stel ik vast dat er partijen zijn die denken dat ze jeugdverenigingen en jongeren moeten betuttelen op het moment dat ze op kamp zijn en daar al dan niet een pintje zouden drinken. Er zijn partijen die denken dat ze ouders moeten betuttelen die na zes maanden (ouderschapsverlof red.) nog zelf voor hun kindje willen zorgen in plaats van het af te geven aan de overheid." Dat laatste is een sneer naar Vooruit-voorzitter Conner Rousseau die de kinderen al na zes maanden in de crèche wil. 

"Wij geloven als partij in verantwoordelijkheid: ook voor de leerkrachten die zich elke dag inspannen en met meer verantwoordelijkheid en vrijheid kunnen zorgen voor meer kwaliteit", ging Mahdi verder. Daarna volgde een sneer naar de liberalen. "Wij geloven niet in een wereld waar liberalen voor staan: een wereld van individualisme, egoïsme, een wereld waarin iedereen zijn eigen plan moet trekken."

Als "gemeenschapspartij" wil Mahdi de mensen ook beschermen op momenten waar ze het nodig hebben. "Wanneer jonge gezinnen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen op het einde van de maand, wanneer ouderen moeilijk rondkomen met hun pensioen, wanneer mensen het ganse jaar werken en toch nog moeite hebben om rond te komen vanwege de stijgende energiekosten en de duurdere winkelkar." En daar trekt Mahdi al een eerste lijn: "Aan de index, een van de belangrijkste instrumenten om de koopkracht van mensen te beschermen, wordt er niet geraakt."

Vervolgens riep Mahdi de andere partijen op om kleur te bekennen. "Nog voor het zomerreces zullen wij een fiscale hervorming op tafel leggen waarbij de lasten op arbeid verlaagd worden. Het zal aan de andere partijen zijn om duidelijk te maken dat ze niet langer wereldkampioen willen zijn in de belastingen op arbeid. Laat het ons weten!"

Uiteindelijk benadrukte Mahdi dat zijn "gemeenschapspartij" aan alle generaties denkt. "We willen de wereld beter maken voor mensen hier en nu, maar ook voor alle generaties die na ons komen." Daarop volgde een sneer naar Groen. "CD&V is de oudste groene partij en wij zijn de enige verstandige groene partij, we gaan de volgende generatie niet opzadelen met de schulden van de huidige generatie. We zullen ervoor zorgen dat de volgende generatie er beter voor staat."

Politiek journalist Ivan De Vadder over toespraak Sammy Mahdi: "Goed voorbereid en geen verrassing"

"Zijn toespraak was goed voorbereid en geen verrassing", analyseert politiek journalist Ivan De Vadder. "Zijn toespraak is eigenlijk een samenvatting van het boek dat Sammy Mahdi geschreven heeft (en dat in oktober van vorig jaar verscheen), maar met voorbeelden die aangepast zijn aan de actualiteit. In dat boek zat al de stelling "De socialisten betuttelen, de liberalen zijn individualisten en wij met CD&V zijn de gemeenschapsdenkers die niet betuttelen". De groenen komen daar dan wat tussen fietsen en Mahdi stopt die in dezelfde hoek als de socialisten: ze zijn betuttelend en overheidsregulerend. Het boek van Mahdi is geschreven om zijn ideologisch manifest te vormen als voorzitter. Toen is hij zich al beginnen voor te bereiden op een eventueel voorzitterschap. Hij heeft toen ook een boekentour gedaan door Vlaanderen: dat is een perfecte voorbereiding geweest om nu tot 97 procent van de stemmen te komen, samen met het feit dat er geen tegenkandidaat was en dat het water de partij aan de lippen staat." 

Maandag wordt bekendgemaakt wie Mahdi zal opvolgen als staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

BEKIJK - zo werd Sammy Mahdi op de CD&V-familiedag tot nieuwe voorzitter uitgeroepen

Videospeler inladen...

Meest gelezen