Twitter/Nicole de Moor

CD&V verrast met nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie: wie is Nicole de Moor?

Nicole de Moor wordt de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ze neemt de post over van Sammy Mahdi die sinds zaterdag voorzitter is van CD&V. De Moor was kabinetschef van Mahdi en werkte zo achter de schermen al mee aan het migratiebeleid. "Ze is ervaring én vernieuwing in één persoon", klinkt het bij de partij. "Een nieuw gezicht, maar tegelijk de mede-auteur van het asielbeleid van de afgelopen jaren", analyseert Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt.

Op de partijraad van CD&V heeft de nieuwe voorzitter Sammy Mahdi, als ontslagnemend staatssecretaris voor Asiel en Migratie, vanavond zijn kabinetschef Nicole de Moor naar voren geschoven als zijn opvolger. De partijleden keurden dit met een ruime meerderheid van 88 procent goed.

"Nicole de Moor is ervaring én vernieuwing in één persoon", klinkt het bij CD&V. "Ze is voor het grote publiek een nieuw gezicht, maar ze heeft al bijzonder veel kilometers op de teller achter de schermen. Nicole is dé migratie-expert van de Wetstraat. Met Nicole, en eerder ook de keuze voor Jo Brouns in de Vlaamse regering, blijven we consequent kiezen voor talent en vernieuwing. Le nouveau CD&V est arrivé."

Nicole de Moor is ervaring én vernieuwing in één persoon, ze is dé migratie-expert van de Wetstraat

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi

"We noemen haar soms de warme Margaret Thatcher van Vlaanderen", laat Mahdi optekenen in een korte reactie. "Ze is streng, maar rechtvaardig en in staat om de partij juist te positioneren, ook de komende jaren."

Wie is Nicole de Moor?

  • De Moor is 38, woont in Anderlecht en heeft twee kinderen
  • Ze is eigenlijk afkomstig uit Sint-Gillis-Waas, Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat ze op termijn naar die provincie terugkeert om daar electoraal te renderen voor haar partij
  • Ze is juriste van opleiding, gespecialiseerd in het internationaal en Europees recht
  • Ze begon haar loopbaan als juridisch adviseur migratie bij het Kruispunt Migratie-Integratie, het huidige Agentschap Inburgering en Integratie
  • Nadien behaalde ze een doctoraat over internationale migratie aan de Universiteit Gent
  •  Ze werkte ook even voor het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
  • In 2014 werd ze migratiespecialiste op de kabinetten van achtereenvolgens Kris Peeters, Nathalie Muylle en Koen Geens
  • Sinds oktober 2020 is ze kabinetschef van Sammy Mahdi

"Ik ben enorm vereerd dat ik deze taak krijg", reageert de Moor. "Ik ben van nature een zeer geëngageerd persoon en ben overtuigd dat de visie van CD&V en Sammy (Mahdi) op onze samenleving de juiste is. Wij willen een georganiseerd migratiebeleid met duidelijke regels. Tot voor kort deed ik dat voornamelijk achter de schermen. Ik zet het werk aan een kordaat maar rechtvaardig migratiebeleid verder, maar vanaf nu doe ik dat vanop de voorgrond."

BEKIJK - "Het is een moeilijk departement, maar in mijn ogen ook het mooiste departement om vanuit de christendemocratie iets in te betekenen", zegt de Moor:

Videospeler inladen...

"Het is een nieuw gezicht dat nu op de voorgrond treedt, hoewel ze wel de medeauteur is van het beleid van Sammy Mahdi de afgelopen jaren", analyseert Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt in "Terzake". "We weten dat er op dat beleid kritiek kwam: dat er een groot probleem is qua opvangplaatsen, dat er nog altijd een grote aantrek is, dat de procedures niet goed lopen."

"Heel dat migratieverhaal kadert natuurlijk in een internationale context. Er is het Oekraïneverhaal, er is de problematiek van de buitengrenzen", gaat De Smedt verder. "Maar goed, de oppositie was toch behoorlijk fors bij het afscheid van Sammy Mahdi en nu komt de medeauteur van dat beleid aan zet."

"Bovendien is de Moor niet verkozen door het volk. Dat ligt zeker gevoelig. CD&V doet dit wel vaker: ook Koen Geens, Annelies Verlinden en Benjamin Dalle kwamen zonder parlementair mandaat in de regering."

BEKIJK - De analyse van wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt:

Videospeler inladen...

De oppositie was toch behoorlijk fors bij het afscheid van Sammy Mahdi en nu komt de medeauteur van dat beleid aan zet

Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt

De Moor legt dinsdag om 9.30 uur de eed af. Om 10 uur volgt dan een persconferentie. 's Avonds is ze te gast in "Terzake" op Canvas.

Meest gelezen