OVSG-toets bevestigt: leerlingen van het 6de leerjaar scoren ondermaats voor wiskunde en begrijpend lezen 

Leerlingen in het zesde leerjaar halen slechtere resultaten  voor wiskunde en begrijpend lezen dan voor andere vakken. Dat blijkt uit de resultaten van de OVSG-toets die begin deze maand werd afgenomen in ruim 900 basisscholen van het gemeentelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen en Brussel. Voor "wetenschappen en techniek" en Frans werd dan weer beter gescoord.

Meer dan 25.000 leerlingen van het zesde leerjaar in het stedelijk, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs (GO!) hebben deze maand de OVSG-toets afgelegd. Daarin wordt gepeild naar de kennis van leerlingen op het einde van de basisschool. Scholen krijgen zo ook een zicht in hoeverre ze de eindtermen halen.

Net als uit vorige onderzoeken blijkt ook nu weer dat leerlingen van het zesde vooral moeite hebben met wiskunde en begrijpend lezen. 

Voor wiskunde werd gemiddeld een score van 63,9 procent gehaald. Vooral "meten" doet het slecht (56,8%). Hoofdrekenen kunnen de leerlingen dan weer beter (71,1 procent). 

Voor Nederlands wordt algemeen een gemiddelde score van 72,9 procent gehaald. Toch blijken nog altijd veel leerlingen moeite te hebben met begrijpend lezen (63,2 procent), terwijl ze voor taalbeschouwing (79,6%) en luisteren (76,5%) wel goede resultaten halen.

"Als we kijken naar Nederlands, dan hadden we de resultaten voor begrijpend lezen toch graag hoger gehad", zegt algemeen directeur Walentina Cools van OVSG. "Die resultaten vinden we teleurstellend."

"Voor wiskunde zien we al een tijdje dat we moeten inzetten op de ondersteuning van onze scholen met betrekking tot meetkunde en meetkundig rekenen. Het grote voordeel is dat we met de OVSG-toets snel op de bal kunnen inspelen en heel gericht op schoolniveau. Elke school krijgt zijn eigen resultaten, de Vlaamse gemiddelden en de vergelijkingsscores van scholen met een gelijkaardig profiel."

Voor Frans (zeker het gedeelte schrijven en spreken) haalden veel leerlingen opvallend goede resultaten. Ook voor wetenschappen en techniek werden goede punten gehaald.

Meest gelezen