Jobkansen voor schoolverlaters groter dan ooit: meisjes, masters en West-Vlamingen vinden het vlotst werk  

De jobkansen voor schoolverlaters waren vorig jaar groter dan ooit. Van alle 64.000 jongeren die in 2020 de schoolbanken verlieten, was een jaar later 6,6 procent werkzoekend. Dat is het laagste percentage in tien jaar tijd. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van de VDAB. Vooral opleidingen in de zorg doen het bijzonder goed.

De examens zijn achter de rug en heel wat jongeren moeten binnenkort kiezen wat ze volgend schooljaar willen gaan studeren. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) publiceert nu een schoolverlatersrapport dat jongeren kan helpen bij het maken van een studiekeuze. 

"De boodschap blijft om in de eerste plaats een studie te kiezen op basis van iemands interesses, dromen en competenties. Maar we hopen dat onze arbeidsmarktinformatie de jongeren meer bewust maakt van hun studiekeuze en de invloed die deze kan hebben op de professionele loopbaan", klinkt het in het rapport. 

Dit is het laagste werkzoekendenpercentage in tien jaar tijd

Joke Van Bommel - Woordvoerder VDAB

In dat schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in Vlaanderen een jaar lang gevolgd in hun zoektocht naar een eerste job. De VDAB volgde 64.179 jongeren die de schoolbanken in 2020 verlaten hebben. Daarvan zijn er 4.213 (6,6 procent) na een jaar nog op zoek naar werk. "Dat is het laagste werkzoekendenpercentage in tien jaar tijd", aldus Joke Van Bommel, woordvoerder bij de VDAB. "Het is bovendien een daling met 3,4 procent tegenover het vorige rapport."

Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V) is blij met die cijfers. "Eén jaar na de start van de coronacrisis waren de jobkansen voor schoolverlaters groter dan ooit en dat stemt me tevreden."

Vrouwen vinden vlotter aansluiting op de arbeidsmarkt dan mannen. Zowel bij mannen (van 11,7% naar 7,8%) als bij vrouwen (van 8,3% naar 5,2%) is het werkzoekendenpercentage sterk gedaald in vergelijking met het vorig rapport. 

Afstuderen tijdens de coronacrisis

De jongeren uit het rapport kwamen tijdens de vroege coronacrisis (juni 2020) op de arbeidsmarkt. "Ze zochten werk in een economisch onzekere periode met een stijgend aantal werkzoekenden en een sterk dalend aantal vacatures", aldus Van Bommel. Geen gunstige omstandigheden dus voor de schoolverlaters die op zoek gingen naar een eerste job.

Toch herstelde de Vlaamse arbeidsmarkt zich behoorlijk snel. Vanaf maart 2021 kende het aantal ontvangen vacatures bij VDAB een spectaculair herstel.

Makkelijker met een diploma op zak

Opnieuw blijkt dat hoe hoger geschoold de schoolverlater is, hoe lager de kans om na een jaar werkzoekend te zijn. Van alle schoolverlaters die in 2020 zonder diploma de arbeidsmarkt betraden, was bijna één op de vijf (23%) na een jaar nog werkzoekend. Van de schoolverlaters met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs was bijna één op de tien (8%) jongeren een jaar later werkzoekend. Schoolverlaters met een hoger diploma behaalden gemiddeld het laagste werkzoekendenaandeel (2%).

BEKIJK - "We moeten er ons voor hoeden dat de krapte op de arbeidsmarkt geen valkuil wordt: jongeren moeten de opleiding afmaken, niet de school verlaten", zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meeste garantie op werk

STEM-schoolverlaters stroomden vorig jaar vlotter dan gemiddeld door naar de arbeidsmarkt, zeker -maar niet alleen- de hoger opgeleiden. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en is een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. 

Schoolverlaters uit "Farmaceutische wetenschappen", "Architectuur" en "Toegepaste wetenschappen" (de zogeheten burgerlijke ingenieurs) waren het meest in trek. Ook IT-profielen bleven in 2021 zeer gegeerd. 

Als je graag mensen ziet, kies dan voor de zorg

Jo Brouns (CD&V) - Vlaams minister van Werk

Ook schoolverlaters met een zorgdiploma vonden zeer vlot hun weg naar de arbeidsmarkt. Gemiddeld was slechts 3% van de jongeren met een zorgdiploma een jaar later werkzoekend. Voor jongeren uit een zorgopleiding in het hoger onderwijs lag dat percentage werkzoekenden zelfs maar op 1 procent. 

Kijken we naar een zevende jaar BSO secundair zien we dat de schoolverlaters uit de zorgopleidingen "Kinderzorg" en ‘"huis- en Bejaardenzorg" het zeer goed deden op de arbeidsmarkt. "Zo'n extra zevende specialisatiejaar is duidelijk een toegevoegde waarde. Het is sterk praktijkgericht en bereidt de jongeren beter voor op de arbeidsmarkt", klinkt het in het rapport. 

Op bachelorniveau stroomden studenten "Biomedische laboratoriumtechnologie", "Toegepaste psychologie" en "Sociale Readaptatiewetenschappen" dan weer vlot door naar de arbeidsmarkt. Ook zorgopleidingen op masterniveau zoals "Psychologie" en "Tandheelkunde" scoorden goed. 

De nood aan zorg en de vraag naar zorgprofessionals zullen ook niet meteen afnemen, weet VDAB. "Aan de jongeren die twijfelen over hun studierichting heb ik één duidelijke boodschap: als je graag mensen ziet, kies dan voor de zorg", vult Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V) aan. 

Crisisgevoelige opleidingen

Vorig jaar definieerde het rapport enkele "crisisgevoelige opleidingen". Dat zijn opleidingen die hun werkzoekendenpercentage sterk zagen stijgen tijdens de vroege coronacrisis. 

De auto- en houtsector kende vorig jaar bijvoorbeeld productieproblemen door een wereldwijd chip- en houttekort. De richtingen "Carrosserie en spuitwerk" of "houtbewerking" uit het BSO konden zich zo nog niet volledig herpakken.

Ook bachelorrichtingen als "Toerisme- en recreatiemanagement" en "Hotelmanagement" hebben nog wat schade in te halen. Op mastervlak lijken "Geschiedenis" en "Industriële wetenschappen: biochemie" de crisis nog niet volledig verteerd te hebben.

Provinciale verschillen

Tussen de provincies onderling zijn er enkele verschillen. Zo ligt het werkzoekendenpercentage in Antwerpen hoger dan het Vlaams gemiddelde. Oost-Vlaanderen en Limburg sluiten aan bij het Vlaams gemiddelde. Schoolverlaters uit Vlaams-Brabant doen het nog net iets beter en in West-Vlaanderen verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt het vlotst.

Het hele rapport lees je hier

Meest gelezen