Meer dan de helft van de werknemers vindt hun loon onrechtvaardig

55 procent van de werknemers is niet tevreden met hun huidig salaris. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team en professor dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Vooral vrouwen en arbeiders missen een goed evenwicht tussen het loon dat ze krijgen en de prestaties die ze leveren.

Hoewel 77% van de werknemers tevreden is over hun inkomen en een score geeft van 6 op 10 of hoger, buist bijna 1 op 4 zijn loon.  Er zijn ook duidelijke verschillen tussen arbeiders (31% ontevreden), bedienden (22 % ontevreden) en ambtenaren (19% ontevreden).

Werknemers willen vooral een rechtvaardig loon vergeleken met hun collega's

Anja Van den Broeck, professor en arbeidsmotivatie-expert KU Leuven

De grootste bron van frustratie blijkt niet per se hoeveel mensen verdienen, maar wel hoe de beslissing over wie hoeveel verdient, genomen wordt.  Daarnaast hebben 9 op de 10 werknemers het gevoel dat ze geen onderhandelingen kunnen voeren met hun werkgever over hun verloning. Nochtans geven 1 op de 4 werkgevers (27%) aan open te staan voor deze gesprekken. 

Dat werknemers kritischer worden wat hun loon betreft, heeft volgens professor en arbeidsexpert Anja Van den Broeck te maken met de stijgende levenskost en de concurrentie tussen werknemers: "Werknemers nu vergelijken zich meer met anderen en willen vooral het gevoel hebben dat hun loon rechtvaardig is vergeleken met dat van hun collega's en dat er een evenwicht is tussen het salaris en de prestaties en de verantwoordelijkheden die er tegenover staan.  Enkel inzetten op een duidelijke communicatie over het loon en de groeiprojecten binnen een bedrijf volstaat niet. Het is heel belangrijk om een transparant loonbeleid te hebben, want wanneer dit er niet is, zullen werknemers zelf veronderstellingen maken en stijgt de ontevredenheid."

Zonder een transparant loonbeleid, maken werknemers zelf veronderstellingen en stijgt de ontevredenheid

Anja Van den Broeck, professor en arbeidsmotivatie-expert KU Leuven

Loon doorslaggevende factor bij jobkeuze

De helft van de werknemers geeft aan dat het loon doorslaggevend is om voor een bepaald bedrijf te gaan werken, pas daarna volgen de jobinhoud (42%) en het evenwicht tussen werk en privé (36%).  Toch is de verloning niet de drijfveer om bij een bepaalde werkgever te blijven (maar 37%). Belangrijker wordt dan werkzekerheid (43%).

Uit de studie blijkt ook dat werkgevers het belang van verloning onderschatten: slechts 38% van de werkgevers denkt dat verloning de belangrijkste factor is die bepaalt of werknemers ergens willen werken en schat slechts één op drie in dat werknemers bij hen vertrekken omwille van het loon.

Verloning op maat onbenut

HR-dienstenverlener Tempo-Team pleit voor meer gebruik van het zogenoemde 'cafetariaplan', waarbij werknemers zelf uit een pakket financiële voordelen kunnen kiezen. Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team: " Door werknemers in beperkte mate meer autonomie en zeggenschap te geven over de samenstelling van hun verloningspakket, kan men als werkgever positief inspelen op individuele wensen. Het is een budgetneutrale manier om zowel de werknemerstevredenheid als de motivatie te verhogen."

Uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 17% van de werknemers een cafetariaplan op het werk heeft. Bij zij die er wel één hebben, kiezen de meesten voor een eindejaarspremie (28%) of voor elektronica zoals een laptop, tablet of gsm (24%). Maar ook de hospitalisatieverzekering (21%), extralegaal verlof, (21%) en maaltijd – of ecocheques (20%) blijken enorm populair te zijn.

Het onderzoek is gebaseerd op een online bevraging van een representatieve steekproef van 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België, representatief op het vlak van taal, geslacht en leeftijd met een maximale foutmarge van 1,83% bij de werknemers en 6,16% bij de werkgevers. De enquête werd uitgevoerd in Q4 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tempo-Team en in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven.

Meest gelezen