22 schietpartijen in een half jaar tijd: geweld in Brusselse gemeentes neemt almaar toe

Sinds het begin van dit jaar zijn er in onze hoofdstad 22 schietpartijen geweest. Die zijn vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Dat heeft het parket en de politie van Brussel gezegd op een persconferentie naar aanleiding van verschillende schietpartijen en andere gewelddaden die de voorbije maanden in Brussel hebben plaatsgevonden.

Het is nog maar een week geleden dat Sint-Jans-Molenbeek opnieuw werd opgeschrikt door een zoveelste schietpartij. Het geweld blijft toenemen in de gemeente en bij uitbreiding in heel Brussel. Sinds het begin van dit jaar vonden er in de hoofdstad maar liefst 22 schietpartijen plaats. Dat heeft het parket van Brussel samen met de verschillende zones van de lokale politie en de federale politie bekendgemaakt. 

Gewapende afrekeningen in het drugsmilieu

Bij één van die 22 schietpartijen viel ook een dode. In slechts zes gevallen vielen er geen gewonden. Sinds september vorig jaar is er een toename vastgesteld van de gewelddaden waar vuurwapens bij betrokken zijn, klinkt het bij de politie. Voornamelijk op het grondgebied van de lokale politiezones Brussel-West, Brussel-hoofdstad-Elsene en Brussel-Zuid. 

"De eerste onderzoeken lijken aan te tonen dat die feiten merendeels in verband te brengen zijn met afrekeningen in het milieu van de verkoop van verdovende middelen." 

Bij die drugshandel gaat het om cannabis en cocaïne, en vooral bij de cocaïnehandel valt het stijgende geweld op. In enkele dossiers kan ook een link gelegd worden met Sky ECC en in één geval is er een link met de Albanese maffia.

"Hoewel het aantal feiten terecht verontrustend is, zijn alle procedures in paraatheid gebracht. Er is een plan voor de aanpak van vuurwapens, er is een gecoördineerde aanpak voor drugshandel", zegt Tim De Wolf, procureur des Konings van Brussel.

Wie zijn de daders?

De daders zijn zowel minder- als meerderjarigen. Volgens de politie gaat het niet om één grote criminele organisatie die verantwoordelijk is voor alle feiten. Ze zouden wel op te delen zijn in drie grote groepen: enerzijds die uit de internationale drugstrafiek, en anderzijds de stadsbendes en de nog meer lokale straatdealers met hun territoriumstrijd. 

Voor verschillende feiten zijn er al mensen aangehouden en geïdentificeerd. Om hoeveel het precies gaat, wordt voorlopig niet gecommuniceerd. De politie benadrukt dat het om heel complexe onderzoeken gaat, waarbij ze nauwelijks kan rekenen op de medewerking van de slachtoffers. "Die weten nochtans heel goed in welke context de feiten zich hebben afgespeeld, maar willen geen informatie geven omwille van hun betrokkenheid in het drugsmilieu."

Hoe pakt de politie het toenemende geweld aan?

"Het politieonderzoek wordt bijzonder bemoeilijkt door de moeilijkheid om getuigenissen te verzamelen in de betrokken milieus, met als gevolg dat het merendeel van de bewijzen op wetenschappelijke elementen berust", aldus de politie. "De eerste onderzoeksdaden bestaan uit het horen van getuigen en het voeren van een buurtonderzoek. Het parket vordert systematisch een ballistisch deskundige om ter plaatse te komen en een verslag op te stellen als er schoten werden gelost."

Bovendien worden de hulzen en vuurwapens die de politiediensten aantreffen, systematisch in beslag genomen en door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) geanalyseerd. Het bezoek van het laboratorium van de federale politie aan de plaats van de feiten maakt het mogelijk om materiaal te verzamelen voor latere analyses.

We willen dat de burger zich veilig voelt

Jurgen De Landsheer - Korpschef van de politiezone Brussel-Zuid

De verschillende schietincidenten worden in ieder geval als prioritair beschouwd, zowel door het parket als door de betrokken politiezones."De samenwerking tussen de verschillende politiediensten en het parket is zeer groot", vertelt Jurgen De Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid. "We willen dat de burger zich veilig voelt. Overlast in de straat aanpakken is dan ook belangrijk voor ons. We werken nu al sterk aan preventie en nemen ook meer en meer wapens in beslag." 

In een aantal gevoelige buurten wordt de politie aanwezigheid verhoogd om de bevolking gerust te stellen. 

BEKIJK - Drugsoorlog in Brussel? Een reportage uit "Terzake" van 21 juni 2022:

Videospeler inladen...

Volgens Luc Ysebaert, korpschef van de politiezone Brussel-West kampt de Brusselse politie met een structureel personeelsgebrek. "Deze problematiek is een deel van het probleem, maar niet hét probleem."

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet eind vorige week al weten dat ze zou bekijken hoe ze 20 extra politiemensen naar Molenbeek kan sturen. Daarnaast drong ze ook aan op een "optimale samenwerking" van de 6.000 agenten op Brussels grondgebied. Ze legde daarbij opnieuw een fusie van de Brusselse politiezones op tafel.

Meest gelezen