2022 Getty Images

Witte Huis-medewerker: "President Trump wist dat sommige aanhangers gewapend waren voor bestorming Capitool"

President Donald Trump zou geweten hebben dat de mensen die het Capitool bestormden op 6 januari 2021 gewapend waren. Dat zegt Cassidy Hutchinson, een gewezen stafmedewerker van Trump in het Witte Huis, aan de parlementaire onderzoekscommissie. Trump wou bij de bestorming van het parlement aanwezig zijn en raakte slaags met zijn veiligheidsagenten die dat wilden beletten, aldus de getuige onder ede.

De onderzoekscommissie heeft in allerijl nog een laatste zitting voor bijeengeroepen. Aanleiding was een eerdere getuigenis achter gesloten deuren van Cassidy Hutchinson, een nauwe medewerkster van Mike Meadows, de stafchef van het Witte Huis onder voormalig president Donald Trump.

De vrouw die erg nauw betrokken was bij het reilen en zeilen van het kabinet van Trump - haar kantoor was slechts enkele deuren verwijderd van de "Oval Office" of het presidentieel kantoor - bracht wel erg belastende getuigenissen over haar voormalige baas Trump en diens stafchef Mark Meadows.

Wie is Cassidy Hutchinson?

Cassidy Hutchinson werkte eerder voor enkele Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, onder hen ook senator Ted Cruz. Begin 2019 ging ze werken bij de staf van president Trump op het Witte Huis en ze werd er een jaar later benoemd tot assistent van Mike Meadows, toen stafchef van het Witte Huis. Ze was daar toen verantwoordelijk voor de contacten met het Congres.

De nogal nerveuze vrouw verklaarde onder ede dat de staf van Trump dagen voor de beruchte bestorming op 6 januari al wist dat het daar erg fout kon lopen in Washington. Op de dag dat het parlement de resultaten van de presidentsverkiezingen officieel moest goedkeuren, was daar ook een grote manifestatie gepland van aanhangers van Trump. 

Hutchinson zei dat Rudi Giuliani - voormalig burgemeester van New York en advocaat van Trump - dagen op voorhand erg opgewonden was. Stafchef Meadows vertelde haar dat het op 6 januari "heel, heel erg" ging worden. Ze werd toen bang.

BEKIJK - Volgens Hutchinson was Rudi Giuliani erg opgewonden en enthousiast over "wat er ging gebeuren op 6 januari":

Videospeler inladen...

"Trump greep het stuur van de auto"

De getuigenis ging nog wat scherper in de details. Zo wilden, volgens Hutchinson, de tekstschrijvers van Trump passages schrappen uit zijn speech voor zijn aanhangers op 6 januari omdat die te opzwepend werden geacht. Trump was het daar niet mee eens en riep de menigte toch toe "dat ze naar het Capitool (parlementsgebouw) moesten trekken" en "dat hij met hen mee zou gaan".

Laat mijn mensen binnen, ze willen mij geen kwaad berokkenen

Toenmalig president Donald Trump tot zijn lijfwachten

Meer nog: Trump was op de hoogte gebracht dat een massa aanhangers op zijn meeting gewapend waren met messen en geweren, maar ook met ander militair materiaal zoals kogelvrije vesten. Dat leek hem echter niet te storen. Zo stelde hij voor om de metaaldetectors die verborgen wapens moeten opsporen, zouden weggehaald worden. Volgens hem leidde dat tot vertraging op zijn meeting waardoor er onvoldoende mensen op het plein geraakten. 

Trump vond dat geen risico omdat volgens hem die mensen "hem niet wilden kwetsen". Hij sloeg waarschuwingen van de veiligheidsdiensten in de wind dat sommige van die aanhangers wel degelijk messen en vuurwapens bij zich hadden.

BEKIJK - Hutchinson vertelt dat Trump de metaaldetectors wou laten weghalen op zijn meeting:

Videospeler inladen...

Trump wou ook echt met zijn aanhangers naar het Capitool gaan, aldus Hutchinson, maar dat werd niet toegestaan door de geheime dienst die over zijn veiligheid moest waken. Trump werd daar in de auto (the "Beast") zo woedend over dat hij (volgens de getuige) een veiligheidsagent wegduwde en het stuur greep om de chauffeur te dwingen naar het parlement in plaats van het Witte Huis te rijden. Ze heeft dat niet zelf gezien, maar gehoord van de topman van de veiligheid van Trump, Rudi Ornato, en het werd niet tegengesproken door de weggeduwde veiligheidsagent, stelt Hutchinson.

Wat zij hier zegt, is erg belastend, want het zou aantonen dat Trump wel degelijk van plan was om zijn aanhangers nog verder op te hitsen en mogelijk de leiding te nemen om het Capitool in te nemen. 

BEKIJK - Cassidy Hutchinson vertelt hoe Donald Trump naar het stuur van de auto greep om de chauffeur te dwingen naar het parlement te rijden in plaats van het Witte Huis:

Videospeler inladen...

Overigens ging het niet om het enige incident waarbij een woedende Trump de controle verloor. Zo vertelde Hutchinson dat ze in de eetkamer van het Witte Huis stuk gegooid servies had gezien en ketchup dat tegen de muur was gegooid. Volgens een kelner had Trump zijn lunch tegen de muur gegooid toen hij vernam dat zijn minister van Justitie William Barr geen aanwijzingen voor verkiezingsfraude had gevonden.

Voormalig president Donald Trump heeft intussen gereageerd op de getuigenis. Volgens hem is Hutchinson uit op wraak omdat hij haar niet wilde opnemen in zijn staf in Mar-a-Lago na zijn presidentschap, ondanks haar aandringen. Hij zei ook dat hij haar nauwelijks kende en ontkent in alle toonaarden dat hij geprobeerd heeft om het stuur van zijn auto te grijpen.

"Meadows en Giuliani vroegen om gratie van de president"

Getuige Hutchinson verklaarde ook dat zowel haar baas Mark Meadows als Rudi Giuliani, de advocaat van Trump, de president vroegen om gratie voor het geval ze vervolgd zouden worden wegens hun rol bij de ongeregeldheden van 6 januari 2021.

Hutchinson hoorde bij monde van Meadows ook dat Trump het in feite "verdiend vond dat zijn vicepresident Mike Pence zou opgehangen worden", net zoals uitgelaten bestormers van het Witte Huis wilden. 

Ze vertelde bovendien dat Trump urenlang na het uitbreken van het geweld in het Capitool weigerde om zijn aanhangers in te tomen. Toen hij dat uiteindelijk wel deed in een videoboodschap, was dat met veel tegenzin, ook al hadden veel van zijn topmedewerkers en ook familieleden zoals zijn dochter Ivanka en zijn oudste zoon Donald J. Trump daarop aangedrongen.

Hutchinson bevestigde daarnaast de geruchten dat topmedewerkers van Trump de daarop volgende dagen overwogen om het 25e amendement op de grondwet in te roepen. Dat laat toe dat de macht van de president wordt afgenomen als hij of zij niet langer in staat is om die naar behoren uit te voeren en wordt overgedragen aan de vicepresident, toen was dat Mike Pence. Het artikel is nooit in de praktijk gebruikt.

Archieffoto van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

"Telkens als je denkt dat je mond niet nog meer kan openvallen, gebeurt het toch", reageert correspondent Björn Soenens in "Laat". "Cassidy Hutchinson was toch wel een kroongetuige in deze commissievergadering. Ze kwam met allerhande revelaties, wat ze hier in Amerika bombshell revelations noemen. Dat zijn getuigenissen die inslaan als een bom."

BEKIJK - "Nu blijkt meer en meer dat justitie mogelijkerwijze een strafzaak kan bouwen rond Donald Trump en zijn entourage", stelt correspondent Björn Soenens:

Videospeler inladen...

Meest gelezen