Represented by ZUMA Press, Inc.

Dertien procent van de Vlamingen kan zich geen week vakantie veroorloven

Dertien procent van de Vlamingen gaf vorig jaar aan geen week op vakantie te kunnen buitenshuis. Dat blijkt uit cijfers van 2021 die Statistiek Vlaanderen bekendmaakte en die gebaseerd zijn op de EU-SILC-enquête. Voor Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) tonen de cijfers aan dat sociaal toerisme een belangrijke pijler moet blijven van Toerisme Vlaanderen.

In 2021 leefde 13 procent van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een huishouden dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven om financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer 870.000 mensen.

De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Het is daarom moeilijk om de cijfers te vergelijken met voorgaande jaren, zegt Statistiek Vlaanderen. Wel lijkt het er op dat het aandeel personen met vakantiearmoede in de meest recente jaren lager ligt dan in de periode 2008-2016.

De vakantiearmoede is het hoogst bij werklozen (35 procent), huurders (34 procent), personen in eenoudergezinnen (31 procent). Ook bij laaggeschoolden (27 procent), alleenstaanden (25 procent) en niet-actieven zonder gepensioneerden (24 procent) lag het aandeel met vakantiearmoede duidelijk hoger dan gemiddeld.

"Iedereen verdient vakantie"

Voor Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) toont dit aan dat sociaal toerisme een belangrijke pijler moet blijven van Toerisme Vlaanderen. Ze wijst er ook op dat binnen het netwerk "Iedereen verdient vakantie" bijna 3.000 partnerorganisaties eraan werken om vakantie ook voor kwetsbare groepen mogelijk te maken. In 2021 werden daarmee 144.305 Vlamingen bereikt.

Ook tijdens de coronacrisis heeft de Vlaamse regering kosten noch moeite gespaard om vakanties blijvend mogelijk te maken, niet het minst voor de meest kwetsbaren, aldus minister Demir. "Het doet me plezier om te zien dat die extra inspanningen hun vruchten afwerpen. Vakantie mag dan wel geen mirakeloplossing zijn, het is wel een instrument om uit de spiraal van sociale isolatie geraken."

Meest gelezen