Europese Unie wil vanaf 2035 enkel nog nieuwe auto's die volledig elektrisch rijden, ook e-fuels kunnen optie zijn 

De Europese Unie wil dat er vanaf 2035 enkel nog emissievrije of klimaatneutrale nieuwe auto's (zonder verbrandingsmotor op diesel, benzine en aardgas dus) verkocht worden. De ministers die bevoegd zijn voor Milieu van de 27 Europese lidstaten bereikten daarover vannacht een akkoord in Luxemburg. Het Europees Parlement moet het compromis wel nog goedkeuren.

Het herleiden van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa tot nul komt neer op een verplichting van volledig elektrische motoren. Of hybride auto's, wagens die een verbrandingsmotor én elektrische motor combineren, nog mogen verkocht worden, wordt pas beslist in 2026.

Op vraag van enkele landen, zoals Duitsland en Italië, aanvaardden de Europese lidstaten wel om te overwegen om in de toekomst het licht op groen te zetten voor alternatieve technologieën, zoals synthetische brandstoffen. Tenminste als zo de uitstoot van broeikasgassen volledig afgebouwd kan worden. 

Het gaat dan om zogenoemde e(lectro)-fuels of biobrandstoffen, gewonnen met behulp van hernieuwbare energie. Voor fabrikanten is het voordeel dat synthetische brandstoffen kunnen gebruikt worden in de bestaande verbrandingsmotoren, maar op vlak van uitstoot bestaat er discussie of er vooruitgang kan geboekt worden.

De EU-landen bereikten ook een akkoord over een sociaal klimaatfonds van 59 miljard euro en raakten het eens over een hervorming van de Europese emissiehandel. Er werd ruim 16 uur onderhandeld over het pakket.

Meest gelezen