Foto Belga

Stad Leuven gaat strijd aan met hoge huurprijzen en verhuurt woningen voor lagere huurprijs

Het stadsbestuur van Leuven wil over een paar jaar 200 woningen aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Leuven wil daarvoor een heleboel appartementen zelf kopen. De huurprijs zal daardoor 20% lager liggen dan wanneer je van een privé-verhuurder een appartement of huis huurt. 

Jaar na jaar staat Leuven bovenaan de ranking van de duurste steden in Vlaanderen. Niet alleen kost een woning er meer dan elders, ook het huren van een woning is er duurder. Het stadsbestuur van Leuven wil daarom tegen 2025 200 woningen aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. "We mikken op mensen die geen aanspraak maken op een sociale woning, op een middengroep die het heel moeilijk heeft op de private woonmarkt", legt schepen van Wonen en Gelijke kansen Lies Corneillie (Groen) uit. "Dat is een heel diverse groep van alleenstaanden, gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen."

Om dat mogelijk te maken, wil de stad Leuven zelf woningen aankopen om die vervolgens onder de marktprijs te verhuren. "Twintig procent onder marktprijs", verduidelijkt Corneillie. "Voor een woning met meerdere slaapkamers loopt de huurprijs op de private markt vaak op tot 1.300 euro. Wij proberen die prijs onder de 1.000 euro te houden. Waar een studio op de private markt al gauw 680 euro kost, is onze streefprijs voor een studio 550 euro."

We mikken op mensen die geen aanspraak maken op een sociale woning, maar het wel heel moeilijk hebben op de private woonmarkt

Schepen Lies Corneillie (Groen)

In het aankopen van de woningen, speelt AG Stadsontwikkeling Leuven een belangrijke rol. "Het autonoom gemeentebedrijf kreeg bij het begin van deze bestuursperiode een nieuwe rol toebedeeld en werd als het ware de projectontwikkelaar van de stad. Hun focus kwam te liggen op het uitvoeren van het stedelijk woonbeleid en het beheer van het woningpatrimonium van stad Leuven. Het accent ligt daarbij op de huurmarkt."

Breakeven draaien

"AG Stadsontwikkeling Leuven heeft een actief prospectieteam dat screent wat er wordt aangeboden op de woonmarkt", weet Corneillie. Zo zijn we het voorbije half jaar er in geslaagd om  appartementen aan te kopen die verkocht worden als 'opbrengstpanden'. Wij knappen die op en verhuren die dan aan een lagere prijs."

Corneillie benadrukt dat er geen winst gemaakt moet worden. "Maar evenzeer ook geen verlies. We moeten breakeven draaien. De huuropbrengsten zullen we op termijn gebruiken om nieuwe panden te verwerven en te renoveren. Als gemeentebedrijf hebben we bovendien de financieringscapaciteit om woningen te verwerven via leningen."

Meest gelezen