Inwoners van Peizegem protesteren tegen bouw van waterzuiveringsstation 

Een aantal inwoners van Peizegem en Buggenhout verzet zich tegen de bouw van een waterzuiveringsstation in hun buurt. Ze vrezen geur- en geluidshinder en een toename van het verkeer. De inwoners stellen voor om de installatie iets verderop te bouwen. Dat alternatief wordt momenteel onderzocht. 

Na vijftien jaar zoeken en onderhandelen met de buurgemeenten maakte het gemeentebestuur van Merchtem begin dit jaar bekend dat er eindelijk een bouwplaats was gevonden voor een waterzuiveringsstation in Peizegem. In afspraak met buurgemeente Buggenhout werd beslist om de installatie te bouwen in de Peisegemstraat, vlakbij het Buggenhoutbos. 

Maar enkele buurtbewoners zijn niet blij met de plannen. Het gaat om inwoners van zowel Buggenhout als Peizegem. "Wij hebben niets tegen de installatie op zich, vertelt buurtbewoner Fons aan Radio 2. "Maar ze komt op de verkeerde plaats: te dicht bij de straat en vlakbij een veelgebruikte toegangsweg naar het bos. We zijn ook bang voor geur- en geluidsinder." 

Alternatief

Buurtbewoonster Christa stelt voor om het zuiveringsstation op een andere plaats te bouwen. "In de Middelstraat, hier vlakbij, ligt al een kippenkwekerij. Waarom kan het daar niet worden gebouwd", vraagt ze zich af. "Maar Aquafin (de bouwheer n.v.d.r) luistert niet naar ons."

Dat laatste spreekt schepen Steven Elpers (LVB) tegen. "We hebben ons geëngageerd om de omgeving van de kippenkwekerij als inplantingslocatie te onderzoeken", zegt Elpers. "Aquafin is met dat onderzoek bezig en ook de departementen Landbouw & Visserij en Omgeving bekijken dat. Of het haalbaar is weet ik nog niet, maar als dat wel het geval zou zijn lijkt het mij niet onlogisch dat we voor die andere locatie kunnen gaan", aldus de schepen.

Meest gelezen