CHECK - Ja, video toont moment waarop raket op winkelcentrum in Krementsjoek inslaat

Op het internet gaat een video rond die het moment zou tonen waarop een raket in een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek inslaat. Na analyse blijken de beelden inderdaad authentiek te zijn. In een andere video zien we ook hoe een tweede raket daarna nog vlakbij een nabijgelegen park inslaat.

De video toont hoe een raket net achter iets wat op een fabrieksterrein lijkt, met hoge snelheid inslaat en meteen na impact brokstukken de lucht in slingert. 

Bekijk de video in onderstaand bericht. Na enkele seconden ziet u de raket inslaan. 

Volgens verschillende mensen, waaronder de Oekraïense president Zelensky, gaat het om beelden van het bombardement op een winkelcentrum in de centraal gelegen stad Krementsjoek. Daarbij kwamen maandag al zeker twintig mensen om het leven en vielen meer dan vijftig gewonden. In het winkelcomplex zouden op het moment van inslag, volgens Oekraïne althans,  zeker duizend mensen aanwezig geweest zijn.

Duidelijkheid vanuit de lucht

Maar omdat een rij bomen het zicht op het winkelcomplex belemmert, is hiet niet meteen duidelijk of het wel degelijk om beelden van de raketinslag op het Amstor winkelcentrum gaat. 

Lucht- en dronebeelden geven ons desondanks een idee vanwaaruit de beelden in de video hierboven werden vastgelegd. Het gaat om een bewakingscamera die aan een gebouw net achter het industrieterrein staat opgesteld. De bovenstaande video is gefilmd vanuit het punt waar beide lijnen samenkomen (zie foto).  De rode lijnen geven het cameraperspectief weer. 

bron: Elliot Higgins/Bellingcat

We zien op de luchtbeelden het stuk hijskraan dat op de video rechts in beeld staat en de reeks bomen die het industrieterrein en de spoorlijn van het winkelcentrum scheiden. 

Op dit beeld van Google Maps reconstrueren we waar de camera was opgesteld en waar de raket insloeg

Het internationale onderzoeksplatform Bellingcat analyseerde aan de hand van nieuwe satellietbeelden ook waar de raket uiteindelijk insloeg. Dat was in de oostelijke hoek van het winkelcomplex, net achter de spoorlijn en de reeks bomen dus. 

Bron: Elliot Higgins/Bellingcat

Op de foto hieronder zie je de schade vlakbij het inslagpunt net achter de spoorlijn die ook duidelijk op beeld staat. 

Bron: Elliot Higgins/Bellingcat

Tweede raket nabij park

In enkele andere video's die online opduiken zien we hoe vlakbij een park met vijver een explosie plaatsvindt. Ook deze plek ligt niet zo ver van het winkelcentrum in Krementsjoek en vinden we terug via Google maps. 

Net na inslag vallen brokstukken in het water. In een van de video's is ook te zien hoe de schokgolf enkele bezoekers omver blaast en een man beschutting zoekt in de vijver. 

We kunnen met grote zekerheid zeggen dat het om een tweede raketinslag gaat. Op de video's is de zwarte rookpluim van de eerste inslag al te zien voordat verschillende parkbezoekers verschrikt wegduiken voor een tweede projectiel. Via een site om afstanden te berekenen weten we ook dat de andere inslag ongeveer 500 meter zuidoostelijker plaatsvond. Door de sterkte van de schok kunnen we zeggen dat de raket veel dichter insloeg en het dus niet om dezelfde explosie ging. 

Uit de eerste beelden in bovenstaande video, die waarin de man in het water springt, kunnen we afleiden dat de bewakingscamera vanuit het zuiden in noordelijke richting keek. De schokgolf die de twee bezoekers omver blaast, komt ook uit zuidelijke richting. Wellicht sloeg de raket net naast enkele serres en pakhuizen ten zuiden van het park in.

Conclusie

  • Een video toont hoe een raket achter een rij bomen inlsaat. Onder meer Oekraïens president Zelensky beweert dat het beelden zijn van het bombardement op een winkelcentrum in Krementsjoek. 
  • Analyse van de camera-, drone- en sattelietbeelden leert ons dat de beelden inderdaad de bewuste wijk in Krementsjoek tonen. Op de luchtbeelden duiden we aan vanwaaruit gefilmd werd en waar de raket insloeg.
  • In een andere video zien we een tweede raket inslaan vlak bij een park. 
  • Ook deze video's kunnen we verifiëren aan de hand van satellietbeelden. Het gaat om een tweede projectiel dat wellicht net ten zuiden van het park insloeg naast een reeks serres. 
  • Het beeldmateriaal van een raketaanval op Krementsjoek is authentiek en beoordelen we dus als waar

Dit artikel is geschreven op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie.

Wil je iets laten checken? Stuur ons dan een mail via check@vrtnws.be.

Meer informatie over de factchecks van VRT NWS lees je in dit artikel.

Meest gelezen