Een VDAB-opleiding glasvezellassen voor niet-Nederlandstalige nieuwkomers in Antwerpen

Van RSZ-korting tot premies voor opleidingen: Vlaanderen trekt 100 miljoen uit om groot gat op arbeidsmarkt te dichten 

Om de vele openstaande vacatures in te vullen én zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen, heeft de Vlaamse regering een nieuw werkgelegenheidsakkoord ondertekend. Wie langdurig werklozen in dienst neemt, zal een RSZ-korting krijgen. En langdurig werklozen die een opleiding volgen voor een knelpuntberoep, zullen daarvoor een premie krijgen. Het zijn maar enkele voorbeelden van de maatregelen waarvoor de Vlaamse regering de komende twee jaar ongeveer 100 miljoen euro uittrekt.

“Iedereen mee, iedereen nodig.” Onder die titel sloten de Vlaamse werknemers- en werkgeversorganisaties van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)  eind maart een akkoord om de problemen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken. 

Want, zoals Hans Maertens, de topman van de werkgeversorganisatie VOKA, het verwoordt, “het brandt op de Vlaamse arbeidsmarkt”. “Ondernemers  voelen elke dag opnieuw hoe moeilijk het is om de juiste mensen te vinden voor de vele vacatures en intussen de productie en dienstverlening draaiende te houden”, zegt Maertens.

100 miljoen

De sociale partners trokken de afgelopen maanden met hun plan naar de Vlaamse regering. Na onderhandelingen heeft de regering-Jambon dat plan vandaag mee ondertekend en investeert de regering de komende twee jaren ongeveer 100 miljoen euro om de woorden uit het plan in daden om te zetten.

De Vlaamse regering heeft immers de ambitie om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te krikken naar 80 procent - nu ligt die op ruim 75 procent - en heeft er dus ook alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan.

40 maatregelen

“Deze legislatuur is het onze ambitie om om en bij de 120.000 jobs bij te creëren”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).  “Dit werkgelegenheidsakkoord kadert absoluut in deze doelstelling en ik bedank iedereen rond de tafel om hieraan mee te werken.”

Hoe willen de sociale partners nu het gapende gat tussen de vele openstaande vacatures en de werkloosheid dichten? Daarvoor zijn ze in hun akkoord 40 maatregelen overeengekomen, gebaseerd op vier pijlers: activeren, opleiden, werkbaar werk, en interregionale mobiliteit (met Brussel en Wallonië dus) en economische migratie.

Het zou ons te ver leiden om hier al die 40 maatregelen toe te lichten. Daarom lichten we er even de meest concrete uit:

  • Werkgevers die langdurig werklozen in diensten nemen, zullen een RSZ-korting krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor langdurig werkzoekenden maar ook voor mensen die door langdurige ziekte inactief zijn op de arbeidsmarkt.
  • Er komt ook een opleidingspremie voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, zoals huisvrouwen en -mannen, die een langdurige opleiding volgen voor knelpuntberoepen, zoals in de zorg of de bouw.
  • En wie werkloos wordt en niet meteen op eigen kracht een nieuwe baan vindt, zal in de toekomst al na twee weken door de VDAB worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

ABVV doet niet mee

Het nieuwe werkgelegenheidsakkoord werd ondertekend door 6 van de 7 sociale partners:  de socialistische vakbond ABVV is uit het akkoord gestapt. In maart waren ze al niet volledig overtuigd van het eerste akkoord en met de aanpassingen die de Vlaamse regering nadien nog heeft aangebracht kon de socialistische vakbond niet meer leven. 

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaamse ABVV, vindt dat de Vlaamse regering vooral middelen voorziet voor de werkgevers en in dit akkoord te weinig rekening houdt met de werknemers. “Een overheid die vindt dat er iets moet gebeuren aan de kwaliteit van jobs, van opleidingen en aan de werkbaarheid van werk, moet meer doen”, klinkt het.

Een overheid die vindt dat er iets moet gebeuren aan de kwaliteit van jobs, van opleidingen en aan de werkbaarheid van werk, moet meer doen.

Caroline Copers, ABVV

Ann Vermorgen, nationaal secretaris van de christelijke vakbond ACV, heeft het akkoord wel mee ondertekend, omdat er volgens hen wél voldoende initiatieven worden genomen voor de werknemer.  

“Wij ondertekenen het akkoord omdat we het belangrijk vinden dat mensen aan het werk gaan én ook aan het werk kunnen blijven. Anders zal de krapte op de arbeidsmarkt zware gevolgen hebben. Dat zien we nu bijvoorbeeld al in de zorg en het onderwijs. Wij vinden dat er in het akkoord voldoende evenwichten en aanzetten zitten.” 

Hans Maertens, voorzitter van de SERV en gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA, staat ook nog volledig achter het akkoord. Maertens vindt het jammer dat het ABVV het akkoord niet mee ondertekent. 

“Wij zijn van oordeel dat er voor iedereen voldoende eten en drinken in dit akkoord zit. We betreuren dat het ABVV er niet mee instapt. Het kan altijd beter en meer, maar op een bepaald ogenblik moet je eieren voor je geld kiezen. Dat doet het ABVV niet, terwijl de andere sociale partners dat wel doen.”

BELUISTER - Een vooruitblik op de ondertekening uit "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen