Nicolas Maeterlinck

Staatssecretaris De Moor na hulpkreet Artsen Zonder Grenzen: opvangcentrum buitenlandse minderjarigen blijft open

Nicole de Moor, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V) heeft gehoor gegeven aan de noodkreet van hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen om opvang te organiseren voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. De organisatie heeft in oktober zelf een opvangcentrum geopend, maar benadrukt dat ze geen huisvestingsorganisatie is en sluit het centrum. De federale regering neemt het nu over.

Op 15 juli sluit hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen haar opvangcentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in Brussel. Een moeilijk te bereiken groep die vaak geen asiel aanvraagt en daardoor niet terechtkan bij Fedasil, het agentschap dat asielzoekers tijdens hun procedure opvangt. 

Toch vonden sinds oktober meer dan 250 jongeren onderdak en medische hulp in het opvangcentrum van Artsen Zonder Grenzen. "Het project kwam tot stand als crisisoplossing", zegt Marc Biot, operationeel directeur van Artsen Zonder Grenzen België, in "De ochtend" op Radio 1. 

"We willen niet dat die jongeren in de winter op straat leven.  We hebben de afgelopen tien maanden kunnen aantonen dat als je een veilige haven aanbiedt aan die jongeren, dat ze erop afkomen, maar wij zijn geen huisvestingsorganisatie."

"We zijn al langer open gebleven dan verwacht. Door de oorlog in Oekraïne waren hier weer structurele problemen met opvang. Daardoor hebben we het project weer verlengd, maar nu is het zomer en andere, bevoegde organisaties kunnen dit ook doen. Wij vragen de regering om de vraag naar huisvesting voor die vergeten groep jongeren dringend te beantwoorden."

Die jongeren wantrouwen de overheid enorm

Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V)

Kersverse staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) geeft daar nu gehoor aan. "Het is een zeer mooi project van Artsen Zonder Grenzen. Daarom wensen we dat nu over te nemen."

"We doen dat samen met het middenveld, net omdat die jongeren de overheid enorm wantrouwen", zegt De Moor. "Het is moeilijk om die jongeren te begeleiden. Zij leven op straat en wensen eigenlijk zelf om niet bij Fedasil opgevangen te worden. We merken vaak dat ze weglopen uit opvangcentra omdat ze onder invloed  staan van criminele mensensmokkelaars of mensen die ze hebben gesproken onderweg. Daar moeten we op inzetten."

Daarom is er een project opgestart met de katholieke hulporganisatie Caritas om te proberen jongeren te motiveren om toch asiel aan te vragen. "Maar we zien  dat dat niet voldoende is", zegt De Moor. "Ze hebben ook een rustplaats nodig. Je kunt niet verwachten van minderjarigen dat ze op straat echt kunnen nadenken over hun toekomst. Zo krijgen ze een dak boven hun hoofd, medische verzorging en begeleiding. Dan gaan we met hen een heel laagdrempelig traject volgen om hen meer in het reguliere netwerk te leiden "

Recht op bescherming

De situatie van jonge migranten in België is volgens Artsen Zonder Grenzen al jaren precair. "Deze jongeren hebben een moeilijke migratiereis achter de rug. Ze ervaarden geweld, ontbering en allerlei soorten misbruik. Dankzij het project kwamen enkele van de belangrijkste gevolgen van deze migratiereis voor het eerst aan het licht."

"We hebben veel leed gezien", zegt Biot. "1 op de 5 geraadpleegde kinderen lijdt aan ondervoeding. Van de jongeren die aan ondervoeding leden, vertoonde 91% ook depressieve symptomen of andere fysieke of psychologische ziektebeelden."

"Men is vergeten om die jongeren als specifieke groep te omhelzen. België heeft nochtans internationale verdragen getekend waarbij alle jongeren recht hebben op bescherming. De middelen zijn er, als we zien wat er allemaal voor Oekraïense vluchtelingen is gebeurd."

Toch is het volgens De Moor niet zo eenvoudig. "Er is een capaciteitsgebrek. Ook de huisvestingsmarkt is verzadigd. Het gebouw dat Artsen Zonder Grenzen gebruikte is niet meer meer beschikbaar. Wij zijn nu op zoek naar een andere locatie. Er is dagelijks overleg om snel een oplossing te vinden."

Meest gelezen