Christophe Vandercam / Photonews

Uitkeringen en lonen overheidspersoneel stijgen: in augustus en december overschrijding spilindex verwacht

Door de hoge inflatie zal de spilindex dit jaar nog twee maal overschreden worden, dat voorspelt het Federaal Planbureau. Dat zou gebeuren in augustus en december, in beide gevallen is dat een maand sneller dan eerder was voorspeld. Dat betekent dat in een jaar tijd de uitkeringen en de ambtenarenlonen vier keer met telkens twee procent zouden worden verhoogd. Ook in maart 2023 voorspelt het Planbureau overigens al een overschrijding van de spilindex.

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen de maand nadien verhoogd met 2 procent, als compensatie voor de gestegen levensduurte. De ambtenarenweddes volgen de maand daarop. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van april. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen in mei 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2022 met 2 procent aangepast aan de gestegen levensduurte.

Indien de prognoses van het Planbureau kloppen zal de spilindex dit jaar nog twee keer overschreden worden, een eerste keer in augustus en een tweede keer in december. Met de overschrijdingen van in februari en april erbij zou de teller daarmee voor dit jaar op vier komen, het is geleden van 1982 dat dat nog gebeurd is. 

Vier keer in een jaar tijd

De reden voor de verwachte overschrijdingen is de torenhoge inflatie. Het Planbureau verwacht een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 8,5 procent. Een maand geleden schatte het Planbureau de inflatie nog op 8,1 procent. Voor volgend jaar wordt een inflatie verwacht van 4,4 procent, tegen 3,5 procent in eerdere prognoses. 

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan overigens omhoog met de inflatie. Een hoge inflatie betekent ook dat de meeste lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar. 

Meest gelezen