Copyright Radio2

Stad Gent plaatst gratis te gebruiken kajakrekken voor buurtbewoners en vzw's

Vandaag zijn 2 openbare kajakrekken geplaatst in Gent. De rekken mogen gratis gebruikt worden door buurtbewoners en vzw's om er hun kajak of kano te stockeren. De stad ziet het gebruik van de Gentse binnenwateren meer en meer als een echte meerwaarde: "Als Gentenaars meer naar het water willen trekken, moeten we zorgen voor de juiste infrastructuur", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

Afgelopen weekend was er al een gratis openvaardag om kajaks uit te testen aan wijk Macharius-Heirnis en Gentbrugge. Die kajaks passen in een deelsysteem en kunnen binnenkort gehuurd worden in het buurtcentrum door bewoners uit de wijk. Maar de stad Gent denkt ook aan eigenaars van kajaks die vaak zelf geen plaats hebben om hun vaartuig te stockeren. Aan de Franse Vaart aan het Gentse Keizerpark zijn voor het eerst twee kajakrekken geplaatst. Er kunnen 9 bootjes geplaatst worden en buurtbewoners mogen die rekken gratis gebruiken.

Gentenaars trekken meer en meer naar het water
Schepen Filip Watteeuw (Groen)

Meer op het water

De stad heeft heel wat binnenwateren en daarom ziet het stadsbestuur ook de mogelijkheid om meer op het water te doen. "Gent heeft heel veel waterlopen en we merken dat de Gentenaars meer en meer naar het water trekken", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "Dus moeten we ervoor zorgen dat de infrastructuur volgt, en daar horen deze kajakrekken bij."

De stad ontwikkelde eerder al, samen met De Vlaamse Waterweg, een vaarkaart met alle routes op de Gentse binnenwateren. En er is tijdens de zomermaanden een kajakoverstap aan de Franse Vaart zodat kajakkers en kanoërs er hun vaartuigen kunnen vastmaken.

De kajakoverstap met lussen om kajaks of kano's aan vast te maken.

Eigenaars van een eigen kano of kajak kunnen er vanaf vandaag dus gratis hun vaartuig bewaren. Maar ook vzw Dokano en vzw Buurtkajaks Gent kunnen de rekken gebruiken. En het is de bedoeling dat er nog bijkomen in de toekomst, zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit): "We vinden het fantastisch dat een deelsysteem zoals die van vzw Buurtkajaks Gent er is kunnen komen dankzij het wijkbudget. Maar het gebruik van die kajaks is een meerwaarde die de specifieke wijk overstijgt."

Uit de initiatieven die uit het wijkbudget kwamen, komt de belangstelling van de Gentenaar voor het water meer dan ooit naar boven: "Zo zijn er ook al elektrische deelbootjes in de wijk de Muide", zegt schepen De Bruycker.

Kajakkers en kanoërs moeten zich trouwens aan 10 vaarregels houden in Gent:

kasto80

Meest gelezen