Nieuwe vaccinatiecampagne vanaf september: gericht op 50-plussers en zorgpersoneel, maar iedereen kan extra prik krijgen

Vanaf september komt er een nieuwe vaccinatiecampagne. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. Wie een zwak immuunsysteem heeft of ouder is dan 50 jaar krijgt automatisch een uitnodiging, net als het zorgpersoneel. Voor de groep van 18 tot 50 jaar is er geen massacampagne, maar in die groep kunnen mensen wel individueel beslissen om een extra boosterprik tegen corona te laten zetten. In Vlaanderen krijgt die groep alvast een brief die aangeeft dat de mogelijkheid tot een extra prik er is.

"De pandemie is nog niet voorbij", begon Dirk Ramaekers, hoofd van de Taksforce Vaccinatie, de persconferentie. "We zitten momenteel in de zevende golf, er zijn substantieel meer opnames in de ziekenhuizen en die nemen nog steeds toe. Ook op intensieve zorg zien we opnames. En ook in het najaar en in de winter verwachten we dat covid ons parten gaat spelen en dat we nog golven gaan krijgen."

Vandaar dat er een nieuwe vaccinatiecampagne aankomt. "Die is bijzonder belangrijk, want in al onze maatregelen die we nemen - maskers, afstand, testen - is onze allerbelangrijkste verdedigingslinie: vaccinatie", zegt Ramaekers. 

De ministers van Volksgezondheid hebben dan ook op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad een aantal beslissingen genomen om de bevolking naar de herfst en de winter toe maximaal te kunnen beschermen, aldus Ramaekers. Concreet: er komt een "herfstcampagne" en een "herfstbooster" en dat al vanaf begin september. Bepaalde groepen zijn daarbij prioritair, en dat is gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwd advies van de Hoge Gezondheidsraad.

BEKIJK - Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: "Dat is een grote groep mensen, 4,7 miljoen mensen. Maar het is nodig."

Videospeler inladen...

1. Hoogrisicogroep: 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem

Deze groep krijgt vanaf september een proactieve uitnodiging voor de herfstbooster. Personen ouder dan 80 jaar die in juni al een tweede booster hebben gekregen, komen ook opnieuw in aanmerking voor een volgende booster. Idem dito voor de bewoners van de woonzorgcentra.

Woonzorgcentra extra aangemoedigd voor tweede boosterprik

Opvallend: de bewoners van de woonzorgcentra kregen dus al een tweede boosterprik aangeboden, maar daar is minder dan 52 procent op ingegaan. "Dat is absoluut te weinig", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Er is daarom vorige week een extra communicatie gekomen naar de woonzorgcentra (want voor de herfstcampagne en de volgende boosterprik is een tijdsinterval van 3 maanden nodig). Ter vergelijking: bij de mensen met een verzwakt immuunsysteem is 86,52 procent ingegaan op de uitnodiging tot de tweede boosterprik, bij de thuiswonende 80-plussers ging 70,53 procent in op de uitnodiging. 

2. Zorgpersoneel

Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (thuisverpleegkundigen, huisartsen) is de tweede prioritaire groep. Wie nu al aangeeft geïnteresseerd te zijn in een booster, kan al een krijgen. Maar vanaf september wordt het zorgpersoneel sowieso opnieuw uitgenodigd.

3. De groep van 50-64 jaar

In de eerste plaats lopen in de groep van 50 tot 64 de mensen met een onderliggende aandoening een hoger risico op een ernstig ziekteverloop bij covid. Maar het is praktisch en operationeel onmogelijk om in deze groep de personen met onderliggende aandoeningen te onderscheiden van de personen die geen onderliggende aandoeningen hebben, dus hier wordt inclusief gewerkt en wordt de hele groep uitgenodigd.

4. De groep van 18 tot 50 jaar

Hier komt geen massacampagne, de wetenschappelijke gegevens van de Hoge Gezondheidsraad zijn onvoldoende om zo'n campagne aan te bevelen. Voor deze groep wordt een extra herfstbooster wel mogelijk op individuele basis. In Vlaanderen zal wie tot deze groep behoort, wel een individuele brief ontvangen. In die brief zal meegedeeld worden dat wie dat wil, een extra prik kan krijgen, klinkt het bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V).

5. De groep van 6 tot 17 jaar

Wetenschappelijk is het onduidelijk of voor deze groep een herfstbooster toegediend moet worden. Op dit ogenblik wordt die booster dus niet voorzien in de herfstcampagne. Een kleine uitzondering is er wel voor jongeren die een stage doen in de zorg.

Extra oproep voor 1e boosterprik

De ministers van Volksgezondheid roepen intussen ook iedereen op, ook wie jonger is dan 50, om een eerste boosterprik te laten zetten. 1,7 miljoen Belgen hebben dat nog niet gedaan en zijn daardoor minder goed beschermd tegen het coronavirus. 

Meest gelezen