Opvangplaatsen bij leger en "Dublin-centrum" in Zaventem: zo wil regering verhoogde instroom asielzoekers aanpakken

Het kernkabinet heeft een rist maatregelen goedgekeurd om de verhoogde instroom van asielzoekers aan te pakken. Zo komen er op korte termijn 750 opvangplaatsen in hangars van het leger, moeten mensen meer worden ontmoedigd om in België een asielprocedure aan te vragen en moeten er maandelijks meer beslissingen over asielzoekers worden genomen.

Vorige week stelde de gloednieuwe staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (CD&V) een pakket aan maatregelen voor in de Kamer. Ze legde daarbij de nadruk op de druk op het huidige opvangnetwerk, die zo groot is dat niet alle asielzoekers onmiddellijk kunnen worden opgevangen. "Hierdoor hangen er ons aanzienlijke dwangsommen boven ons hoofd", klonk het toen. Die dwangsommen moet de overheid betalen omdat sommige migranten nu op straat slapen.

Vijf maatregelen

De kern van de regering is nu akkoord gegaan met het maatregelenpakket dat de Moor heeft aangedragen. Concreet gaat het om onderstaande beslissingen:

1. Op korte termijn komen er 750 opvangplaatsen in hangars van het leger. Bedoeling is dat die later worden vervangen door plaatsen in containerdorpen, eveneens op terreinen van Defensie. De bouw van die containerdorpen gaat meteen van start, al moet nog worden afgeklopt waar ze zullen komen.

2. Mensen die al in een andere EU-lidstaat een asielprocedure hebben lopen, moeten meer ontmoedigd worden om naar België af te zakken en hier opnieuw een procedure te starten. In Zaventem wordt een zogenoemd Dublin-centrum opgericht met een capaciteit van 220 personen, om van daaruit de terugkeer naar het oorspronkelijke EU-land te versnellen. 

De "Dublin-procedure" werd in het leven geroepen om te vermijden dat afgewezen asielzoekers hun kans proberen te vergroten door in meerdere landen asiel aan te vragen. Als iemand asiel in de Europese Unie wil aanvragen, kan dat nog slechts in één Europees land. Het eerste land waar iemand zich heeft aangemeld, is verantwoordelijk voor die asielaanvraag. De procedure bepaalt ook dat je als asielzoeker kan worden teruggestuurd naar het land waar je Europa bent binnengekomen.

"Het Dublin-centrum wordt een opvangcentrum zoals een ander, maar dan wel met gespecialiseerde diensten", verduidelijkt de Moor. "De dienst Vreemdelingenzaken zal het uitbaten." Ongeveer 54 procent van de asielaanvragen in ons land wordt ingediend door asielzoekers die al in een ander EU-land een procedure hebben lopen. "Het gaat dus over heel wat mensen. Op termijn wordt bekeken of we de capaciteit van 220 opvangplaatsen moeten uitbreiden, maar het is wel de bedoeling dat ze er maar kort worden opgevangen vooraleer ze teruggaan naar het oorspronkelijke EU-land. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Er zal dus een snelle doorstroom zijn."

Het Dublin-centrum wordt opgericht in het huidige opvangcentrum. Er komt in Zaventem dus geen bijkomende locatie. Wie momenteel in Zaventem verblijft, gaat naar een centrum dat al lange tijd op de planning staat voor de gemeente Machelen.

3. Mensen die vandaag in een opvang verblijven en werken, zullen versneld moeten uitstromen. Zij kunnen op eigen benen staan, zo wordt geredeneerd. Op die manier wordt er plaats vrijgemaakt voor anderen.

4. De opvangcapaciteit bij Fedasil moet groter. Er worden overheidsopdrachten gelanceerd, net als een oproep aan lokale besturen en ngo’s om lokale opvanginitiatieven en collectieve opvangplaatsen te voorzien.

5. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moet meer beslissingen over asielzoekers nemen. Het aantal beslissingen moet tussen de 2.200 en 2.500 per maand liggen, tegenover een gemiddelde van 1.600 in de periode januari tot mei 2022.

"Dwangsommen vermeden"

"De situatie is dringend. In deze regering komen we tot oplossingen, dat stemt mij tevreden", reageert de Moor. "We werken op uitstroom uit het opvangnetwerk, en zorgen voor voldoende plaatsen voor wie toekomt. De asieldruk wordt enorm hoog in ons land als asielzoekers niet naar het eerste EU-land van aankomst terugkeren. Met deze maatregelen vermijdt de regering op dit moment het betalen van dwangsommen. De belastingbetaler wil zijn geld niet naar dwangsommen zien gaan."

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) benadrukt in haar reactie de flexibiliteit van Defensie, dat momenteel al bijna 6.000 opvangplaatsen ter beschikking stelt: “Er wordt opnieuw een beroep gedaan op Defensie om een crisis te bezweren, ook al kampen we met grote interne uitdagingen en zijn we in volle heropbouw en transformatie. Het is voor mij van groot belang dat we de mensen een waardige opvang kunnen aanbieden, maar het is eveneens cruciaal dat onze tussenkomst zo kort mogelijk is om de eigen werking en heropbouw van het departement niet te hypothekeren."

Meest gelezen