Wat wenst Ecolo-covoorzitter Maouane Vlamingen op 11 juli? "Vlaamse culturele erfenis is belangrijk voor België"

Vandaag viert Vlaanderen feest. Maar hoe beleven Franstalige politici die Vlaamse feestdag? Je ziet ze zelden mee aanschuiven aan de feestdis, maar dat betekent niet dat 11 juli hen koud laat. Of toch wel? VRT NWS vroeg drie prominente Franstalige politici wat zij Vlaanderen vandaag toewensen. Na MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) legt Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane uit hoe zij naar Vlaanderen kijkt.

Erg bekend is ze niet in Vlaanderen, maar Rajae Maouane is samen met Jean-Marc Nollet covoorzitter van Ecolo, de Franstalige groenen. Hoe kijkt deze Brusselse politica met Marokkaanse roots naar het Vlaanderen van vandaag?

Wat wenst u de Vlamingen toe op 11 juli?

Ik wens hen een mooie feestdag toe. Als Ecolo willen wij graag een positieve boodschap brengen. De Vlaamse culturele erfenis is belangrijk voor België. Daarom vinden wij als partij dat Nederlands verplicht moet worden als tweede taal in het onderwijs in Wallonië. Zoals dat nu al in Brussel bestaat. Als je de taal beter begrijpt, begrijp je ook beter de cultuur en de geschiedenis van een gemeenschap.

Mijn familie is nauw verbonden met Vlaanderen. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Antwerpen en een groot deel van mijn familie is Nederlandstalig. Ik woon in Brussel, maar heb veel familie wonen in Antwerpen, in Mechelen, in Ronse en in Denderleeuw. Persoonlijk heb ik veel meer banden met Vlaanderen dan met Wallonië.

Erg veel Vlaamse kunstenaars ken ik niet, maar ik heb een boon voor Axelle Red, en voor Arno. Voor mij is Arno een echte Belg. Hij is Oostendenaar, maar ook Brusselaar. En hij zingt ook in het Frans, met dat speciale accent van hem. 

Kunnen Vlaanderen, Wallonië en Brussel iets van elkaar leren?

Als politicus heb ik vooral geleerd dat de vele uitdagingen van vandaag de taalgrens overschrijden. Denk maar aan onderwijs, klimaatbeleid, duurzame voeding of de hoge energieprijzen. 

Inwoners van Aarlen en Oostende krijgen te maken met dezelfde problemen en willen meestal ook hetzelfde.

Ik denk dat de drie regio's veel van elkaar kunnen leren. Door beter samen te werken kunnen we komen tot een succesverhaal aan beide kanten. Daarom dat we als Ecolo voorstellen doen om meer Walen in Vlaanderen te laten werken. Want zo vergemakkelijk je ook onderlinge communicatie en verhinder je dat mensen op zichzelf terugplooien. 

Hoe kijkt u naar Vlaamse politici?

Ik heb veel respect voor vicepremier Petra De Sutter, Groen-covoorzitter Nadia Naji en voormalig Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Dat zijn stuk voor stuk sterke feministische figuren.

Buiten de groene familie heb ik veel respect voor Gwendolyn Rutten (voormalig voorzitter van Open VLD, red), die veel interessant werk heeft gedaan, en voor minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die met haar allochtone afkomst en haar achtergrond van arbeidster nu in de federale regering zit.

Wat vindt u van de kritiek op het sociaal-economisch beleid in Wallonië en Brussel?

Ach, overal in Europa zie je die tendens om op zichzelf terug te plooien. Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen racistisch is die stemt op partijen als N-VA of Vlaams Belang. Als Ecolo staan wij voor een politiek die mensen samenbrengt in plaats van te verdelen.

Daarom beschouwen wij Groen als onze eerste politieke partner en vormen we ook één fractie in het federaal parlement. Voor de rest willen wij vooral mensen samenbrengen met alle democratische partijen en alle bewegingen/organisaties die mensen als gelijk beschouwen.

Ik vind vandaag trouwens niet het moment om zware politieke discussies te voeren. Op een ander tijdstip ben ik daartoe graag bereid.

Hoe ziet u de rol van Brussel in het nieuwe België?

Als Brusselse politica vind ik dat Brussel veel te vaak over het hoofd wordt gezien. Nochtans is Brussel het bindmiddel tussen de verschillende regio's van ons land. Brussel is de hoofdstad van ons land. We moeten Brussel dus niet degraderen tot een soort gewest 2e klas, maar we moeten er een echt scharniergewest van maken.

Ik betreur dat Brussel-bashen. Het toont vooral het gebrek aan kennis over onze hoofdstad bij sommige politici. Denk maar aan wat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau onlangs nog zei over Molenbeek. Brussel is zo veel méér. Denk maar aan de vele internationale instellingen, aan het rijke culturele leven, maar ook aan de horeca. Aan politici die Brussel niet kennen, zeg ik:  "Kom kijken. Ik wil jullie graag rondleiden."

We zijn een klein land met veel onderlinge banden. Ik vind het geen goed idee dat gemeenschappen zich op zichzelf terugplooien. We laten ons beter inspireren door andere regio’s. Dat elke regio daarbij zijn eigenheid behoudt, lijkt mij een goede zaak.

Meest gelezen