Nicolas Maeterlinck

Snelheidscamera's op Vlaamse snelwegen flitsen vanaf nu áltijd en vanaf 129 km/u

Alle snelheidscamera's op de Vlaamse snelwegen werken vanaf nu altijd, en ze flitsen vanaf 129 kilometer per uur. Dat schrijft De Zondag en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Vroeger werd er pas geflitst bij hogere snelheden of stonden camera's afwisselend aan, omdat politie en parket de boetes niet verwerkt kregen. Maar zij hebben nu extra personeel om alle boetes te innen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had het al aangekondigd: de pakkans voor hardrijders moest omhoog om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersdoden terug te dringen. Daarop volgde een proefproject op 7 snelwegen, en dat bleek succesvol. Zo daalde de gemiddelde snelheid er van 130 kilometer per uur naar 120.

Het gevolg: alle verkeerscamera's op Vlaamse snelwegen werken nu altijd. Wie 129 kilometer per uur of meer rijdt, zal dus altijd een boete krijgen. Eind augustus zal dat op alle Belgische snelwegen het geval zijn. Dat moet de verkeersveiligheid ten goede komen.

"Op de Vlaamse snelwegen werken de camera's voortaan altijd en geldt alleen nog de technische tolerantie tot 129 kilometer per uur. In Wallonië worden de laatste vier trajectcontroles met hoge tolerantiemarges de komende weken aangepast zodat tegen eind augustus alle marges op Belgische snelwegen verlaagd zijn tot 129 kilometer per uur. Ook bij de activering van nieuwe camera's wordt flitsen vanaf 129 kilometer per uur de norm", zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van minister van Justitie Van Quickenborne.

BEKIJK - "In het verleden was er veel willekeur, daar maken we nu een einde aan", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Het proefproject dat in oktober vorig jaar werd opgestart, moest nagaan of politie en parket de verhoogde instroom aan dossiers kunnen verwerken als er geen tolerantiemarges of quota worden toegepast. Op plekken met tolerantiemarges werd vroeger pas geflitst aan een snelheid van 141 of 147 kilometer per uur. Door quota werd er op sommige momenten wel en op andere momenten niet geflitst. 

Waar gaat het over?

De tolerantiemarge voert een bepaalde snelheidsdrempel in voor het opstellen van een proces-verbaal. Op sommige plekken ligt die tolerantiemarge nu veel hoger dan de toegelaten snelheid op de verkeersborden. Bijgevolg krijgen verkeersovertreders in die zones de facto geen boete voor lichtere snelheidsovertredingen. De tolerantiemarges kunnen verschillen van regio tot regio en worden vooral toegepast in Brussel en Wallonië. Zo wordt er in Brussel pas geflitst vanaf 47 km per uur in een zone 30.

In Vlaanderen wordt gewerkt met quota. De flitsers werken op veel plekken maar de helft van de tijd, waardoor de pakkans ook minder wordt. 

Voortaan zijn de snelheidscamera's op snelwegen dus altijd actief en flitsen ze zodra je de toegelaten maximumsnelheid overschrijdt. Op lokale wegen kunnen politiezones wel nog quota of tolerantiemarges toepassen. Er wordt sowieso ook nog een technische marge toegepast. Dat is een kleine marge om technische fouten van meettoestellen op te vangen, aangezien die soms een afwijking hebben. Die marge bedraagt zes kilometer per uur voor alle zones waar je maximaal 100 kilometer per uur mag rijden. Die zes kilometer per uur wordt van de gemeten snelheid afgetrokken.

Zodra de snelheidsdrempel daarboven gaat, 120 bijvoorbeeld, is de marge zes procent op die toegelaten snelheid, zodat er dus zes procent van de gemeten snelheid wordt afgetrokken. 

Concreet wordt er pas geflitst vanaf een snelheid van 129 kilometer per uur.

Politie en parket zullen geen problemen ondervinden met de verhoogde instroom, verzekert het ministerie van Justitie. "Bij de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie zijn er aanwervingen gebeurd. Daarnaast is er nu ook een nationaal verkeersparket opgericht waarvoor de aanwervingen momenteel lopen. Dat zorgt ervoor dat we perfect in staat zijn om alles op te volgen", aldus Landtsheere. 

Vias: "Spelregels nu voor iedereen hetzelfde"

Het verkeersinstituut Vias reageert tevreden nu de camera's op de snelwegen aangepast worden en elke bestuurder op dezelfde manier beboet zal worden: "Tot nu was het zo dat mensen op de ene plaats 140 konden rijden en geen boete kregen, anderen die 129 reden, kregen wel een boete, of het was zelfs zo dat de camera's niet aanstonden. De spelregels zijn nu voor iedereen hetzelfde. De pakkans gaat omhoog en hopelijk hebben veel meer bestuurders begrepen dat te snel rijden niet hoeft en dat ze daarvoor een boete zullen krijgen."

BEKIJK - "Als de pakkans stijgt, daalt de gemiddelde snelheid, en daarmee ook het aantal ongevallen", zegt Stef Willems van VIAS in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen