FLEMAL

Vlaamse regering verwerpt studie over geluidsoverlast Zaventem: "Desnoods zetten wij juridische stappen "

De Vlaamse regering is niet te spreken over een studie over de geluidsoverlast van de luchthaven van Zaventem. In die studie liggen negen alternatieve spreidingsscenario's op tafel voor de vluchten van Brussels Airport. "In zeven van die scenario's komt men tot een verhoging van de concentratie van de lasten voor de Vlaamse Rand", zegt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA). "Als men denkt dat dat de oplossing is, zullen wij juridische stappen zetten." 

Het dossier van de vluchtroutes van Brussels Airport gaat nu al meer dan 20 jaar mee. Verschillende ministers van Mobiliteit hebben hun tanden stuk gebeten op de spreiding van de vluchten die opstijgen vanop Zaventem en de geluidsoverlast die ermee gepaard gaat. Zowel in de Vlaamse Rand rond Brussel als in Brussel zelf trokken actiegroepen doorheen de jaren fel van leer tegen de bestaande spreidingsplannen. 

In 2017 verplichtte de Brusselse rechtbank van eerste aanleg toenmalig mobiliteitsminister François Bellot (MR) om een geluidsstudie te laten maken. Na een lange zoektocht werd het onderzoeksbureau Envisa aangesteld, maar de eerste versie van het rapport werd in 2020 door de rechtbank vernietigd. De rechter had het over een "onwetenschappelijk document". Tegen 2022 moest een nieuwe versie opgemaakt worden, dat is het document dat nu op tafel ligt.

Vlaamse regering verwerpt nieuwe studie

In het nieuwe rapport werd de eerste versie van de studie, die bestaat uit twee grote hoofdstukken, aangepast om te voldoen aan de eisen van de rechtbank. Daarnaast werd een addendum toegevoegd waarin onder meer negen scenario's worden voorgesteld voor alternatieve spreidingsplannen voor de vluchten die vertrekken op Brussels Airport. 

"In dit deel proberen wij objectief samen te vatten wat uit de resultaten van elk scenario kan worden geconcludeerd", schrijven de onderzoekers. "Wij geven een opsomming van de voor- en nadelen van de scenario's, waarbij het effect van geluidsoverlast op de omwonenden wordt afgewogen tegen de andere factoren. Daarbij vellen wij geen oordeel en maken geen rangorde van de beste scenario's."

Wij willen Brussels Airport alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen, maar dat mag niet ten nadele zijn van de Vlaamse rand of bij uitbreiding de rest van Vlaanderen

Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor de Vlaamse Rand

Het volledige rapport werd op 1 juni bezorgd aan de verschillende betrokken partijen, maar de Vlaamse regering is niet opgezet met het document. "Bij de uitwerking van de alternatieve scenario’s werd geen rekening gehouden met de algemene principes, aandachtspunten, elementen en opmerkingen die het Vlaamse Gewest naar voren heeft geschoven", luidt het in een brief aan federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

"In zeven van de negen scenario's die het Franse bureau heeft bestudeerd, komt men tot een verhoging van de concentratie van de lasten voor het Vlaamse gewest", verduidelijkt Vlaams minister voor de Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA), in "De ochtend" op Radio 1 het ongenoegen van de Vlaamse regering.

Vlaams viceminister-president Ben Weyts heeft het in "De ochtend" op Radio 1 over het nieuwe leersteundecreet, maar beantwoordt (vanaf minuut 6) ook vragen over het luchthavendossier:

Weyts pleit voor een meer billijke spreiding van de vluchten. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat er op dit moment weinig vluchten boven Laken vliegen, waar het koninklijke paleis ligt. "Daar ligt mogelijk een deel van de oplossing, want er wonen weinig mensen op die corridor."

Juridische stappen

Vlaanderen lijkt alleszins niet van plan zich zomaar neer te leggen bij deze studie. “We zullen eerst bekijken welke stappen er worden gezet op basis van de studie, maar als dit effectief leidt tot een hogere concentratie van de lasten voor de Vlaamse rand, dan zullen wij juridische stappen zetten”, aldus Weyts. 

Brussels Airport speelt een belangrijke economische rol in ons land en de luchthaven heeft ook ambitieuze plannen voor een uitbreiding. Dat zal ongetwijfeld tot nog meer geluidsoverlast leiden dan nu al het geval is. "Wij willen Brussels Airport alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen, maar dat mag niet ten nadele zijn van de Vlaamse rand of bij uitbreiding de rest van Vlaanderen", besluit Weyts.

Premier De Croo not amused met de reactie van de Vlaamse regering

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is niet opgezet met de reactie van de Vlaamse regering en roept op om meer samen te werken. "Misschien moeten we stoppen met rapporten te torpederen voor ze besproken zijn", zo zei De Croo aan het Brusselse stadhuis waar hij de Vlaamse 11 juliviering bijwoont. Hij wijst er ook op dat de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem ook in het belang is van Vlaanderen. 

Meest gelezen