Na snoeihard rapport kan Katrien Verhegge aanblijven als topvrouw Agentschap Opgroeien, maar ze krijgt crisismanagers naast zich

Katrien Verhegge blijft aan als topvrouw van het Vlaams Agentschap Opgroeien, maar ze krijgt de komende tijd crisismanagers naast zich om het vertrouwen in Kind & Gezin te herstellen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) beslist, na het snoeiharde eindrapport van de onderzoekscommissie naar de kinderopvang in Vlaanderen. "De toekomst zal uitwijzen wat haar positie zal zijn, maar er is heel veel werk aan de winkel", klinkt het bij Crevits.

Naar aanleiding van een dodelijk incident in een crèche in Mariakerke werd in het voorjaar, in het Vlaams Parlement, een commissie opgericht om de veiligheid in de Vlaamse kinderopvang te onderzoeken. 

Na drie maanden heeft die commissie vanochtend haar eindrapport gepresenteerd. De conclusies uit het rapport waren snoeihard voor de administratie die verantwoordelijk is voor de kinderopvang in Vlaanderen: het Agentschap Opgroeien.

In totaal werden in het rapport 75 aanbevelingen geformuleerd om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen. De belangrijkste aanbeveling: “Dringend ingrijpen in het organisatiebeleid en het management van het Agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen”.

BEKIJK – "De bedoeling van het rapport is dat je je kindje met meer vertrouwen zal kunnen afzetten bij een kinderopvanginitiatief. Dat is de bedoeling", legt Anne Vanrenterghem uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Actieplan

In een reactie op het rapport zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) dat het haar verantwoordelijkheid is om een plan te maken, dat de aanbevelingen uit het rapport van de commissie omzet in concrete acties. “Daar gaan we de komenden weken en maanden werk van maken”, zegt ze tegen VRT NWS. 

“De audit en de aanbevelingen leggen op een pijnlijke wijze zaken bloot waaraan (nadrukkelijk, red.) moet gewerkt worden. Ik ben minister voor alle mensen die in Vlaanderen gebruikmaken van kinderopvang en ik wil dat onze kinderen op een veilige en goeie manier opgevangen kunnen worden.”

BEKIJK - De eerste reactie van minister Crevits:

Videospeler inladen...

Crisismanagement

Crevits zegt dat ze vanochtend twee uur lang met haar administratie heeft gesproken. Conclusie daaruit is dat er een crisismanagement geïnstalleerd zal worden. Concreet wordt dat de komende maanden een externe consultant die naast topvrouw Katrien Verhegge komt te staan om de organisatie te verbeteren. Verhegge kan dus aanblijven.

Daarnaast komt er een extra ICT-manager bij het Agentschap Opgroeien. Er moet namelijk betere software komen die de dossiers overzichtelijker moet maken, zowel voor de opvanginitiatieven als de ouders. “Je moet met één druk op de knop kunnen weten wat de kwaliteit van een opvanginitiatief is”, legt minister Crevits uit.

BEKIJK - Minister Crevits kondigt aan dat er crisismanagement komt bij het Agentschap Opgroeien:

Videospeler inladen...

Kon Katrien Verhegge dan niet ontslagen worden? “Mevrouw Verhegge is een vastbenoemd ambtenaar die tot nu altijd positieve verslagen heeft gekregen", antwoordt minister Crevits hierop".

"Vandaag hebben we met haar en met haar goedkeuring afgesproken om een crisismanagement aan te stellen, waar zij de komende maanden ook deel van uitmaakt. De toekomst zal uitwijzen wat haar positie zal zijn, maar er is heel veel werk aan de winkel.”

BEKIJK - Minister Crevits legt uit waarom Katrien Verhegge niet ontslagen werd:

Videospeler inladen...

Bij het Agentschap Opgroeien laat men in een eerste reactie weten dat ze de onderzoekscommissie met grote aandacht gevolgd hebben. "Elk van de 75 aanbevelingen nemen we ter harte. Ook het actieplan, de aanbevelingen uit de audit en de voorbereidende stappen naar een nieuw decretaal kader voor kwaliteitsvolle kinderopvang hebben absolute prioriteit de volgende dagen, weken en maanden." 

De administratie bevestigt dat er overleg is geweest met minister Crevits. "We beseffen dat er veel werk op de plank ligt en gaan aan de slag gaan met de opdrachten die de minister heeft gegeven."

Meest gelezen