Begroting dreigt 33 miljard euro in rood te eindigen in 2027, dit jaar daalt tekort wel licht

Het tekort op de begroting zal dit jaar op 5,1 procent van het bbp uitkomen, wat minder is dan eerst gepland. Dat berekent het monitoringcomité, een groep van ambtenaren die de opmaak van de begroting voorbereidt. De vergrijzing en de oplopende rente dreigen de begroting de volgende jaren wel te laten ontsporen, tot een tekort van 33 miljard euro in 2027.

De publicatie van het rapport van het monitoringcomité wordt beschouwd als het startpunt van de opmaak van de begroting voor volgend jaar. De cijfers in het rapport schetsen namelijk het economische en budgettaire kader waarbinnen er gewerkt moet worden.

Bij de vorige begrotingscontrole werd uitgegaan van een tekort van 5,3 procent, maar volgens de nieuwe berekeningen zal het tekort uitkomen op 5,1 procent. Dat is een verbetering van 1,47 miljard euro. Ook de totale schuld van de overheid daalt dit jaar tot 105,5 procent van het bbp.

Maar de volgende jaren liggen heel wat moeilijker. Tegen 2027 zou het totale tekort op de begroting tot 33 miljard euro kunnen oplopen. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten van de vergrijzing - pensioenen en gezondheidszorg - jaarlijks met 1,2 procent van het bbp stijgen. 

Bovendien gaan door de stijgende inflatie de rentevoeten naar omhoog wat de kosten voor de financiering van de overheidsschuld fors doet oplopen. De rentelasten voor de federale overheid zouden de volgende vijf jaar met 5 miljard euro kunnen stijgen.

Bovendien ziet het er naar uit dat de oorlog in Oekraïne langer zal aanslepen dan verwacht, wat de economische groei naar beneden bijstelt. De regering had al een groeivertraging van 0,5 procent ingecalculeerd, maar de uiteindelijke groei zou dus nog lager kunnen uitvallen.

Volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD), bewijst het rapport, dat nog definitief moet worden goedgekeurd, dat de afspraken over de begroting uit het regeerakkoord absoluut moeten worden nagekomen. Niet alleen moeten er besparingen worden doorgevoerd, er moet ook werk gemaakt worden van structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het pensioensysteem.

Meest gelezen