De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier in lopende zaken Yaïr Lapid.
Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

President Biden: "Alle macht gebruiken om te beletten dat Iran kernwapen ontwikkelt, als het moet met geweld" 

De Verenigde Staten zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Iran ooit een kernwapen kan ontwikkelen. Als het moet, zelfs met geweld. "We zullen niet eeuwig wachten op een nucleair akkoord", zei de Amerikaanse president Biden. Biden is op rondreis in het Midden-Oosten, om te pleiten voor een "volledige integratie" van Israël in de regio en betere banden met Arabische partners. Het doel: een regionale alliantie tegen Iran.

De Amerikaanse president Joe Biden kwam gisteren aan in Israël. Vandaag had hij onder meer een gesprek met de ontslagnemende Israëlische premier Yaïr Lapid (in november zijn er verkiezingen). De twee leiders bespraken verschillende thema's, met de nadruk op Amerikaanse militaire steun voor Israël en de kwestie-Iran.

Biden wil het door ex-president Trump opgeblazen nucleaire akkoord met Iran nieuw leven inblazen. Dat akkoord uit 2015 stelt dat Iran kernenergie mag opwekken, maar enkel voor beperkte burgerlijke doeleinden, niet met het doel kernwapens te maken. In ruil worden westerse economische sancties tegen Iran opgeheven. Israël was altijd tegen dat akkoord en eiste dat de VS een veel harder standpunt zou innemen tegen Iran (wat Trump deed), dat volgens Israël met of zonder akkoord hoe dan ook kernwapens zal willen ontwikkelen. Nu lijkt Israël een nieuw akkoord wel te willen steunen, maar dan een met veel strengere voorwaarden.

De weg ernaartoe mag dan wel ietwat verschillen, de twee bondgenoten zijn het wel eens over het einddoel: Iran mag nooit een kernwapen ontwikkelen. Om de Israëlische regering te overtuigen van het Amerikaanse engagement, ondertekenden Biden en Lapid vandaag een gezamenlijke verklaring die die stelling kracht bijzet.

In de verklaring zegt Biden dat de Verenigde Staten klaar zijn om "alle elementen van hun nationale macht" te gebruiken om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen kan ontwikkelen. "We zullen niet eeuwig wachten op een nucleair akkoord met Iran", zei Biden vandaag.

In een interview met een Amerikaanse tv-zender zei hij gisteren dat hij indien nodig zelfs bereid zou zijn "geweld" te gebruiken als "laatste redmiddel". "De enige manier om een nucleair Iran te stoppen, is Iran laten voelen dat de vrije wereld geweld zal gebruiken", voegde Lapid daar vandaag aan toe.

Alliantie tegen Iran

Biden benadrukte ook het belang van een "volledige integratie" van Israël in het Midden-Oosten en betere relaties met Arabische partners. Op die manier wordt een regionale alliantie gevormd tegen Iran. Voor Israël is Iran de grootste bedreiging, maar ook verschillende Arabische staten maken zich zorgen over de nucleaire ambities van Iran en de rechtstreekse of onrechtstreekse Iraanse militaire acties in de regio (Syrië, Irak, Jemen, ...). De Amerikaanse president bezoekt later deze week ook nog Saudi-Arabië.

Biden is ervan overtuigd dat beletten dat Iran een kernwapen ontwikkelt, "een van vitaal belang is voor de veiligheid van Israël en de Verenigde Staten". "En ik zou eraan toevoegen: ook voor de rest van de wereld."

President Biden en minister van Buitenlandse Zaken Blinken (beiden met keppeltje) brachten gisteren een bezoek aan Yad Vashem, het herdenkingscentrum voor de Holocaust in Jeruzalem, en ontmoetten er overlevenden van de Holocaust.
UPI

Biden heeft vandaag ook een gesprek met oppositieleider Benjamin Netanyahu, die mogelijk na de verkiezingen in november weer een rol van betekenis kan spelen bij de regeringsvorming.

Morgen trekt Biden naar de Palestijnse gebieden en heeft hij onder meer een gesprek met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Biden sprak in Israël nog eens zijn steun uit voor een tweestatenoplossing (een onafhankelijke Palestijnse en Israëlische staat naast elkaar), maar zegt te beseffen dat dat niet voor de nabije toekomst zal zijn.

De Palestijnen van hun kant vinden dat de Verenigde Staten zich meer moeten inzetten om tot een vredesakkoord te komen tussen Israël en de Palestijnen.

Meest gelezen