Eten we binnenkort Limburgs brood met baktarwe uit Haspengouw?

Landbouwers in Zuid-Limburg gaan uitzoeken of ze op een rendabele manier baktarwe kunnen telen. Daarvoor hebben het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs samen een project opgezet. De tarweteelt in eigen streek komt weer in beeld door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Het project in Zuid-Limburg is alleszins erkend als één van de 18 Limburgse projecten voor plattelandsontwikkeling. Die kunnen rekenen op steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. In het geval van het baktarwe-project gaat het om een subsidie van bijna 60.000 euro. 

Oorlog als stimulans

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne verstoort de volledige wereldgraanmarkt en brengt de graanbevoorrading van Europa in gevaar. PIBO campus en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren willen landbouwers helpen nieuwe rendabele verdienmodellen te vinden en proberen daarom een lokale voedselketen rond baktarwe op te zetten. Centraal staat de teelt van baktarwe in Haspengouw. Maar daarnaast wordt ook het ecologische luik van de teelt bekeken en worden milieumaatregelen uitgewerkt die landbouwers op hun bedrijf kunnen toepassen. “Het project moet 10 baktarwerassen helpen identificeren die geteeld kunnen worden in Zuid-Limburg. Dit kan de lokale voedselketen en onze graad van zelfvoorziening verhogen,” legt gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsbeleid Inge Moors (CD&V) uit.

Limburgs brood

Het is de bedoeling om een lokaal Limburgs brood op de markt te brengen, zegt Damien Xhonneux van PIBO."We denken zowel aan het klassieke als biologisch brood, waarbij we ook de band tussen landbouwer en consument willen aanhalen. Het past ook in de heropleving van de korte keten en de groeiende interesse voor lokaal geteelde producten. Als we dat kunnen bereiken in een economisch en ecologisch duurzaam kader, is onze missie meer dan geslaagd."

In juni 2024 moet duidelijk zijn of zo'n Limburgs brood op rendabele manier kan geproduceerd worden.

Meest gelezen