Aziatische boomwurger is nieuw op de lijst en al goed ingeburgerd in ons land.
wiki commons

Europese landen moeten 22 nieuwe invasieve uitheemse soorten bestrijden

De Europese Unie heeft 22 nieuwe planten en dieren toegevoegd aan de lijst met invasieve uitheemse soorten die een probleem (kunnen) vormen voor de biodiversiteit op het continent. Sommige van deze soorten zijn nog afwezig of zeer zeldzaam in Europa, maar hun introductie en verspreiding zou aanzienlijke milieuschade kunnen veroorzaken. De lidstaten moeten de negatieve gevolgen van de soorten zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld via een verbod op invoer of het beheren of uitroeien ervan.

Nieuwe uitheemse soorten worden invasief genoemd als ze hier schade berokkenen. Ze verspreiden bijvoorbeeld ziektes, tasten het milieu aan, nemen voorplantingsplaatsen in of doen zich te goed aan inheemse soorten. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit of het ecosysteem waar ze zich bevinden, de menselijke gezondheid of de economische bedrijvigheid.

De Europese Unie heeft daarom sinds 2014 een verordening die stelt dat alle lidstaten moeten samenwerken om de negatieve gevolgen van die invasieve exoten te beperken of voorkomen. De lijst met invasieve uitheemse soorten, waarvan de teller op 66 planten en dieren stond, speelt daarin een centrale rol. Daar zijn nu dus 17 dieren en 5 planten aan toegevoegd.

Afghaanse duizendknoop
wiki commons

Niet alle soorten zijn intussen wijdverspreid in Europa. Maar voor sommige planten of dieren, die nu zelf afwezig of erg zeldzaam zijn, vraagt de EU een verhoogde waakzaamheid. 

In België zijn drie nieuwe soorten uit de lijst intussen wél ingeburgerd. Het gaat om twee planten, de Afghaanse duizendknoop en de Aziatische boomwurger, en een dier, de Afrikaanse klauwkikker. 

Wie momenteel een plant of dier uit de lijst in zijn bezit heeft, hoeft zich er niet noodzakelijk van te ontdoen. Wel is het belangrijk om een verspreiding van de soort te voorkomen.

Er bestaan allerlei manieren waarop planten en dieren die van nature niet voorkomen in Europa, door menselijk toedoen toch een weg vinden naar het continent. Denk aan soorten die zich verschuilen in internationaal transport van goederen, of planten en dieren die verhandeld worden en zich vervolgens kunnen verspreiden of ontsnappen. 

De Afrikaanse klauwkikker
wiki commons

Meest gelezen