Archieffoto ter illustratie

Verbod om water uit onbevaarbare waterlopen te halen, uitgebreid naar hele provincie Antwerpen

Het verbod om water te halen uit stroomgebieden wordt tijdelijk uitgebreid naar alle onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen. Dat heeft provinciegouverneur Cathy Berx beslist naar aanleiding van de aanhoudende droogte en de lage waterstand. 

Door de aanhoudende droogte en het lage waterpeil heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx beslist om het verbod om water uit beken en rivieren te halen,  verder uit te breiden. Eerder was er al een permanent onttrekkingsverbod van kracht op alle ecologisch kwetsbare kleine beken, maar nu is er ook een tijdelijk verbod op alle onbevaarbare waterlopen in de provincie.

BEKIJK - "Als beken en grachten echt volledig droog vallen, gaat fauna en flora teloor, dan gaan vissen en planten dood, dan is er zo weinig zuurstof dat er onomkeerbare ecologische schade veroorzaakt wordt", zegt Cathy Berx in "Het journaal":

Videospeler inladen...

De provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren regelmatig peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit de metingen van de afgelopen twee weken blijkt dat de vereiste minimumdebiet in bijna geen van de stroomgebieden werd gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er ook op korte termijn geen verbetering verwacht. De waterlopen die het minimumdebiet wel net haalden, zullen wellicht ook snel te maken krijgen met een tekort aan water.

De droogtetoestand wordt verder opgevolgd en het verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

Bekijk op onderstaande kaart de exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden. 

Provincie Antwerpen

Geen sproeiverbod

In tegenstelling tot de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen is het peil van de bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen nog wel stabiel. Daar mag nog wel water uit opgepompt worden, als je over de juiste vergunning beschikt.

Daarnaast betekent een onttrekkingsverbod geen irrigatie- of sproeiverbod. Zo mag water uit kanalen of gezuiverd afvalwater wel nog gebruikt worden voor het irrigeren van landbouwgewassen bijvoorbeeld. De gouverneur roept wel op om zuinig en duurzaam om te gaan met het nog beschikbare water. 

Meest gelezen