Boerenprotest verstoort werkbezoek Demir aan Berwijn in Voeren

De Berwijn in Moelingen (Voeren) is verbreed en een brug die de rivier versmalde is verwijderd. Hierdoor is de kans op overstromingsschade in Moelingen gedaald. Minister Zuhal Demir (N-VA) en minister-president Jan Jambon (N-VA) kwamen er vandaag op bezoek, maar dat bezoek werd verstoord door enkele boeren die protesteerden tegen het stikstofbeleid.

Exact een jaar geleden zorgde de waterbom in Voeren voor zware wateroverlast. Met een investering van 1,2 miljoen euro van de Vlaamse regering werd de Berwijn verdiept en verbreed om overstromingsrisico’s in de toekomst tot een minimum te beperken. “Exact een jaar geleden stond ik hier samen met de burgemeester tot aan mijn knieën in het water", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Ik heb met mijn eigen ogen kunnen vaststellen dat ingrepen meer dan noodzakelijk waren. Dankzij de Blue Deal hebben we het water hier in Moelingen opnieuw ruimte gegeven en zijn de inwoners beter beschermd tegen overstromingsgevaar.”

Waterpeil 15 tot 20 cm lager

Over een traject van ongeveer 1 km werd de Berwijn verbreed en lokaal verdiept. Op basis van modelberekeningen verlaagt dit het waterpeil in de dorpskern met 15 tot 20 cm. Deze ingreep heeft hetzelfde effect als een wachtbekken van 350 miljoen liter. Ook werd de voetgangersbrug aan Elzen weggehaald om de doorstroom van het water te verbeteren en de verbreding door te trekken. De gemeente bereidt de bouw van een alternatieve overgang voor voetgangers en fietsers voor. 

"Vooral voor de inwoners van Moelingen is het belangrijk dat deze werken zijn uitgevoerd", zegt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). "We hebben ook contact met de gemeente Dalhem, want het stroomgebied van de Berwijn ligt in Wallonië. Dus als zij geen verbeteringen doorvoeren, zullen we hier problemen blijven hebben." 

Preventieve maatregelen

Bij extreme wateroverlast zoals vorig jaar, kunnen deze werken de veiligheid niet volledig garanderen. Daarom is het belangrijk om ook in te zetten op preventieve maatregelen om de schade tijdens overstromingen te beperken. Daarom startte de VMM in 2018 het project ‘Preventie overstromingsschade’ voor de inwoners van Moelingen. Een studiebureau screende toen gratis 40 woningen. Zij ontvingen nadien een voorstel met maatregelen om overstromingsschade aan hun woning te voorkomen of te beperken. Dit voorjaar werd het project heropgestart en zullen nog meer woningen onderzocht worden.  

Geef boeren ruimte en een toekomst

Tijdens het bezoek van ministers Demir en Jambon protesteerden een 30-tal jonge boeren uit de omgeving van Voeren tegen de onduidelijkheid van het stikstofdossier. Met vijftig tractoren werd de Voerenweg tot aan de brug over de Berwijn afgesloten terwijl de politie een oogje in het zeil hield. "Geef boeren ruimte en een toekomst" was de boodschap. Beide ministers namen de tijd om in dialoog te gaan met de landbouwers. "Ze zijn bezig met de zaak en ze gaan een panel opstellen voor de verschillende landbouwersverenigingen, landbouwers en landbouwingenieurs om zo de regelgeving af te toetsen", zeiden de boeren tevreden. De protestactie verliep rustig en er waren geen incidenten. 

Meest gelezen