CONCEPTUAL IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wil dat China draconische "veiligheidswet" voor Hongkong intrekt

Het comité van onafhankelijke experten van de Verenigde Naties dat toeziet op de mensenrechten eist dat China de omstreden veiligheidswet voor Hongkong intrekt. Die wet werd in 2020 door het Chinese parlement opgelegd aan de voormalige Britse kroonkolonie en beperkt in grote mate de eerder beloofde vrijheden van de burgers van Hongkong.

Volgens het VN-Mensenrechtencomité moet de "Nationale Veiligheidswet" worden ingetrokken omdat die in 2020 door het Chinese parlement is ingevoerd zonder op afdoende wijze de bevolking van de officieel autonome regio Hongkong te consulteren. 

Sinds de invoering in 2020 riskeren de inwoners van Hongkong strenge straffen indien ze acties ondernemen die "oproepen tot afscheiding van de regio van China, illegale activiteiten, ondermijnen van het gezag of terrorisme". In de praktijk zijn al meer dan 200 mensen vervolgd en dan vooral omdat ze oproepen tot vrijheid en meer democratie. Critici zeggen dat China de bij de overdracht door de Britten beloofde vrijheden in Hongkong zo helemaal heeft uitgehold.

De kans dat het communistische regime in China de veiligheidswet intrekt, is evenwel klein. Net door die wet heeft de lokale overheid, gesteund door Peking, het brede volksprotest in Hongkong kunnen onderdrukken. Peking ergerde zich al langer aan de vrijheid van meningsuiting en vergadering en zeker aan de jaarlijkse herdenkingen van het bloedbad waarmee in juni 1989 het volksprotest op het Tiananmen-plein in Peking werd onderdrukt.

Wat geldt voor China, geldt niet voor Hongkong

Het Mensenrechtencomité van de VN bestaat uit onafhankelijke experten en onderzoekt de naleving van de Internationale Conventie voor Burgerlijke en Politieke Rechten die in 1966 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Die conventie beschermt rechten zoals vrijheid van manier van leven, van godsdienst, van meningsuiting, van vergadering en het recht op een eerlijk proces zonder opsluiting zonder reden. 

De conventie is ondertekend en geratificeerd door 173 staten. China heeft ze ondertekend, maar niet geratificeerd en is dus in principe niet gebonden door de bepalingen. Wel gelden die voor Hongkong omdat dat gebied Brits was toen het Verenigd Koninkrijk die conventie ondertekende. 

Meest gelezen