Bezwaar tegen tweede waterskibaan op plas Terhills in Dilsen-Stokkem

In Dilsen-Stokkem hebben de Limburgse milieukoepel en een buurtbewoner bezwaar ingediend tegen de komst van een tweede waterskibaan op de plas van het Terhills Cable Park. Op die plas mogen volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan uit 2011 enkel laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd. 

Onder meer buurtbewoner Jan Van Reusel heeft bezwaar tegen een tweede waterskibaan in Dilsen-Stokkem. Zondagavond ten laatste moesten alle mogelijke bezwaarschriften tegen de geplande tweede waterskibaan in Dilsen-Stokkem binnen zijn. Ook de Limburgse milieukoepel heeft bezwaar ingediend.

“Ik heb eigenlijk drie bezwaren", zegt Van Reusel, "ik heb bezwaar tegen de ruimte die zo'n tweede waterskibaan inneemt, tegen de vele onvergunde zaken die er nu al staan en tegen de aanleg van een nieuwe vluchtweg op aanraden van de brandweer. Die vluchtweg zou over een kleine mijnsteenberg lopen”, vertelt Van Reusel.

Zware metalen en zouten

Volgens Van Reusel zouden bij de aanleg van de geplande vluchtweg zware metalen en zouten kunnen vrijkomen. En die zouden dan in de plas kunnen belanden. “Bovendien is het ook geen goede vluchtweg bij bijvoorbeeld brand", gaat Van Reusel verder. “Want de geplande weg maakt een slingerbeweging en het lijkt me geen goed idee om zo'n weg in een noodsituatie te moeten gebruiken.”

Meest gelezen