Jongeren laten de auto vaker aan de kant staan

De auto verliest aan populariteit, vooral bij jongeren. Dat blijkt uit de jongste Mobiliteitsbarometer van verkeersinstituut Vias. Bij de 18- tot 34-jarigen is het aandeel van de afgelegde kilometers als autobestuurder gedaald van 55 naar 45 procent in de voorbije 3 jaar.

Van het totale aantal kilometers dat de Belgen afleggen, bedraagt het deel als autobestuurder 52 procent tijdens de eerste helft van dit jaar. Ook dat is een daling, maar het is vooral bij de jongere bevolking (18-34) dat autorijden minder populair is geworden. Bij hen is het aandeel als autobestuurder in drie jaar tijd van 55 naar 45 procent gegaan, een opvallende tendens, aldus Vias.

Hoe komt dat? Vias ziet verschillende redenen. "Jongeren zien wat op tegen de files. Het risico op ongevallen speelt een rol. Het is moeilijker geworden om een rijbewijs te halen, met meer verplichtingen en langere wachttijden. Maar ook de kost van het bezit van een wagen en de hoge brandstofprijzen doen jongeren voor een alternatief kiezen, vaak is dat heel bewust", zegt Karin Genoe van Vias.

Karin Genoe van Vias: "Als het een verplichting is, als ze een job vinden dan gaan ze vaak hun rijbewijs halen in functie van het werk dat ze doen"

Videospeler inladen...

Openbaar vervoer en elektrische fiets groeien

Welke vervoersmiddelen winnen aan aandeel? Het openbaar vervoer, dat tijdens de pandemie sterk was terugggelopen, is opnieuw populairder geworden. In de eerste zes maanden van 2022 werd bijna 11 procent van de kilometers met het openbaar vervoer afgelegd. Dat is bijna evenveel als voor de pandemie (12 procent in 2019). Bij de jongeren is dat net geen 16 procent.

De elektrische fiets wint enorm aan populariteit. In 2017 zei slechts 3 procent een elektrische fiets te gebruiken, ten opzichte van 5 procent in 2019 en 7 procent in de eerste helft van 2022. De e-bike blijft het populairst bij de 55-plussers. In Vlaanderen worden bijna evenveel kilometers afgelegd met een elektrische fiets als met een gewone fiets. Ook de speedpedelec en de elektrische step maken opgang, al gaat het nog om beperkte cijfers.

Karin Genoe van Vias: "De wijzigingen die gebeurd zijn in de wetgeving voor het gebruik van de e-steps, was nodig."

Videospeler inladen...

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 legde de gemiddelde Belg voor alle verplaatsingen samen 33 kilometer per dag af. Dat is meer dan vorig jaar (27 kilometer) maar bijna 20 procent minder dan in 2019, voor de coronacrisis (40 kilometer). Dat het aantal afgelegde kilometers lager blijft, komt volgens Vias omdat er nog steeds vaker thuisgewerkt wordt.

Vias institute publiceert elk kwartaal een mobiliteitsbarometer om de meest recente ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit in België op te volgen. De barometer volgt op welke vervoersmiddelen de Belgen gebruiken en hoeveel kilometer zij gemiddeld afleggen. De gegevens werden verzameld via een online enquête die afgenomen werd bij een representatieve steekproef van 6.000 respondenten.

Meest gelezen