FLIP FRANSSEN

Van hergebruik water tot eigen energiebronnen: rundvleessector lanceert duurzaamheidsmonitor

Rundveehouders doen steeds meer inspanningen om duurzamer te werk te gaan. Dat blijkt uit een bevraging van Belbeef, een organisatie van de Belgische rundvleessector. Meer dan de helft van de veehouders hergebruikt water en bijna de helft maakt gebruik van overschotten uit de voedingsindustrie als veevoeder. De bevraging markeert de start van een duurzaamheidsmonitor die de vooruitgang de komende jaren moet opvolgen.

"Rundvlees kweken en duurzaamheid lijken misschien niet samen te gaan, maar onze leden doen heel wat inspanningen", zegt Tom De Winter, coördinator van Belbeef.

Daarom besliste Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, drie jaar geleden om zelf een duurzaamheidsmonitor op te starten. Een bevraging bij 3459 Belgische rundveehouders moest op basis van 45 concrete initiatieven in kaart brengen op welke manier rundveehouders rekening houden met duurzaamheid in hun bedrijf.

Rundvlees kweken en duurzaamheid lijken misschien niet samen te gaan, maar onze leden doen heel wat inspanningen

Tom De Winter, coördinator Belbeef

De resultaten van die bevraging zijn nu beschikbaar. Daaruit blijkt onder meer dat ruim de helft van de veehouders gebruik maakt van alternatieve waterbronnen zoals regen-, oppervlakte- en reiningswater. Bijna de helft van de veehouders zet ook in op circulariteit door gebruik te maken van bijproducten uit de voedingsindustrie. 

Daarnaast dragen ook heel wat rundveehouders bij tot het onderhoud en de instandhouding van natuurweiden (47,8%) of tot de instandhouding van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden (58,9%). En zeven op de tien rundveehouders leggen CO2 vast in de bodem. Een kwart van de boeren wekt ook zelf duurzame energie op via zonnepanelen of windmolens.

BEKIJK - Rundveehouder Wouter boert zo duurzaam mogelijk en vraagt dat de consument die keuze ook maakt: "kies een stuk vlees van hier"

Videospeler inladen...

Een startpunt

Toch blijkt uit de resultaten ook nog een aantal werkpunten. Zo zet op dit moment nog maar een beperkt aantal veehouders in op de zuivering van afvalwater. En bij de Vlaamse veehouders laat minder dan een op de tien de energiescan uitvoeren die de Vlaamse overheid aanbiedt.

"Deze resultaten zijn een startpunt", benadrukt Tom De Winter van Belbeef. "We zijn drie jaar geleden gestart met de bevragingen. Op basis van deze cijfers zullen we de verduurzaming van de rundvleessector de komende jaren verder in kaart brengen en stimuleren."

Op basis van deze cijfers zullen we de verduurzaming van de rundvleessector de komende jaren verder in kaart brengen

Tom De Winter, coördinator Belbeef

De duurzaamheidsmonitor moet daarbij ook nog verder verfijnd worden, erkent hij. Zo werd op dit moment wel gevraagd hoeveel boeren zelf energie opwekken, maar nog niet hoe zich dat verhoudt tot hun energiebehoefte. "Tegen het einde van dit jaar willen we met een nieuwe, verbeterde versie komen waarin we dat soort zaken nog beter kwantificeren", aldus De Winter.

Natuurpunt: "blij met inspanningen, maar zien nog werkpunten"

Natuurpunt laat in een eerste reactie weten blij te zijn met de inspanningen, maar het ziet ook nog heel wat verbeterpunten. "Veehouders kunnen nog meer inzetten op de korte keten, waarbij ze hun vlees lokaal verkopen, en ook op vlak van eigen eiwitproductie is er nog vooruitgang mogelijk", zegt Jos Ramaekers, diensthoofd beleid van Natuurpunt.

Hij wijst er ook op dat veehouders vaak nog te weinig aandacht hebben voor zogenoemde "kleine landschapselementen", ofwel groene randen aan hun weilanden. Uit de bevraging van Belbeef blijkt dat op dit moment nog maar een op de vijf veehouders daarover een overeenkomst heeft met een natuurvereniging.

Wat is Belbeef?

Belbeef is een interprofessionele organisatie die bestaat uit de verschillende schakels uit de rundvleesketen. De organisatie controleert de zogenaamde Belbeef-standaard. Dat is een kwaliteitslabel dat de garantie moet bieden dat rundvlees strikt gecontroleerd is en aan strenge kwaliteitseisen voldoet.

De overgrote meerderheid van het Belgisch rundvlees dat in de supermarkten wordt verkocht, is geproduceerd onder de Belbeef-standaard.

Meest gelezen