CLI

CNG tanken in België vaak duurder dan in de buurlanden: vanwaar komt dat prijsverschil?

Wie met een CNG-wagen rijdt, moet aan de pomp steeds dieper in de buidel tasten. Vandaag kost een kilo CNG op de meeste plaatsen in België al meer dan 3 euro. Maar in verschillende buurlanden kan het blijkbaar een stuk goedkoper. Vanwaar komt dat prijsverschil?

Een paar jaar geleden had rijden op CNG (gecomprimeerd aardgas) nog het imago van goedkoop en milieuvriendelijk te zijn, maar daar is op beide vlakken een kentering in gekomen. Op vlak van milieuvriendelijkheid moet het de duimen leggen voor de elektrische wagens en goedkoop CNG tanken zit er al een tijdje niet meer in.

Integendeel: enkele jaren geleden schipperde de prijs van een kilogram CNG aan de pomp tussen 0,80 en 1 euro per kilogram, maar sinds september vorig jaar schieten de prijzen enorm de hoogte in. Eind 2021 bereikte CNG de grens van 2 euro per kilogram aan de pomp en ondertussen betaal je bijna overal in België meer dan 3 euro (voor laagcalorisch gas) of meer dan 3,5 euro (voor hoogcalorisch gas) per kilogram.

Alle CNG-wagens kunnen rijden op zowel laag- als hoogcalorisch gas. Het verschil tussen de twee is het rij­bereik: 1 kilogram laagcalorisch gas heeft ongeveer hetzelfde rijbereik als 1 liter diesel, bij hoogcalorisch gas komt daar ongeveer 20 procent bij.

CNG zelfs duurder dan diesel én benzine

Uit de meest recente brandstofprijsvergelijking van de FOD Economie blijkt dat CNG in België op dit moment gemiddeld de duurste brandstof is. Gemiddeld kost 100 kilometer rijden op CNG 11,1 euro, voor benzine 95 is dat 10,8 euro en voor diesel 9,8 euro.

Bron: FOD Economie (laatste update 29 maart 2022)

De FOD vergelijkt de brandstofprijzen over een afstand van 100 km voor de meest verkochte automodellen binnen een segment. Met de gemiddelde verbruiksinformatie van die voertuigen berekenen ze het gemiddelde brandstofverbruik. 

Dat gemiddelde verbruik (in brandstofeenheden per 100 km) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde brandstofprijzen die in het voorafgaande kwartaal zijn geregistreerd (in euro per brandstofeenheid). Het resultaat is de prijs in euro per 100 km.

Hoe wordt de prijs bepaald?

CNG is gecompresseerd aardgas en de prijs ervan worden samengesteld op basis van verschillende factoren: in de eerste plaats heb je de prijs van het aardgas zelf. Daarnaast moet een pomphouder ook investeren in de uitbouw van het CNG-netwerk en heeft die ook andere operationele kosten zoals de compressie van het aardgas en het onderhoud van de stations.

De recente prijsstijgingen lijken eenvoudig te verklaren: CNG is gecompresseerd aardgas en de prijs van aardgas staat sinds de inval van Rusland in Oekraïne enorm onder druk. Toen de oorlog net uitbrak, betaalden CNG-gebruikers recordprijzen van meer dan 4 euro per kilogram aan de pomp.

Sindsdien is de prijs van aardgas blijven stijgen: "We kopen net zoals iedereen onze energie aan aan marktconforme prijzen, maar die prijzen zijn twee of drie keer hoger geworden", zegt Maarten Van Houdenhove van DATS24, de grootste verdeler van CNG in ons land. "Op 13 juni bedroeg de prijs voor aardgas iets minder dan 85 euro per megawattuur (MWh), op dit ogenblik staat die tegen of net boven de 200 euro per MWh."

Daarnaast wijst DATS24 ook op de hoge inflatie en de hoge energieprijzen die de operationele kosten van een pomphouder verder de hoogte in duwen. "Het aangekochte aardgas wordt in de stations zelf gecompresseerd en dat is een enorm energie-intensief proces". Die energiekosten worden uiteraard ook deels doorgerekend aan de consument.

"Wij denken dat deze uitzonderlijke situatie ook het einde betekent van een jarenlange periode van stabiele prijszetting voor CNG", schrijft DATS24 op haar website. "Daar waar de prijzen voorheen gedurende maanden onveranderd bleven, zullen die voortaan veel meer variëren en fluctueren."

Een opvallende vaststelling is dat er geen maximumprijs bestaat voor CNG, iets wat wel het geval is voor diesel en bezine. Betekent dat dan dat een uitbater zoals DATS 24 eender welke prijs kan vragen? In principe wel, "maar we checken de prijzen op de internationale markt en in functie daarvan wordt de prijs bepaald", verklaarde Van Houdenhove onlangs bij De Inspecteur op Radio 2.

Goedkopere buurlanden

Als er rekening wordt gehouden met internationale marktprijzen, hoe komt het dan dat CNG tanken in België toch vaak duurder is dan in pakweg Nederland of Duitsland?

In eerste instantie wijst DATS24 erop dat in de buurlanden al veel meer biogas wordt aangeboden dan bij ons. Biogas wordt lokaal geproduceerd en volgt dus de bewegingen van de internationale gasmarkten niet. Bij veel aanbieders in het buitenland wordt CNG blijkbaar ook als een restproduct van LNG verkocht, ook dat kan aan een lagere prijs aangeboden worden.

Voor een kilo bio-CNG betaalde je gisteren aan deze pomp in Nederland 1,74 euro per kilogram.

Maar DATS24 wijt de prijsverschillen eigenlijk vooral aan de verschillen in wetgeving. Rijden op CNG en zeker op bio-CNG blijft een stuk "properder" dan op diesel of benzine en in verschillende buurlanden neemt de overheid daarom een deel van de kosten ervan op zich.

"In Nederland en Duitsland zijn er BTW-vrijstellingen op CNG en ze kennen ook regelgeving rond bijmenging van biogas. Voor de pomphouders zijn daar ook significante besparingen en tegemoetkomingen aan gekoppeld. Dat komt dan weer deels of volledig de eindgebruiker ten goede."

"Ook in België kijken we uit naar een gelijkaardig regelgevend kader voor bio-CNG", klinkt het bij Van Houdenhove. "Maar vandaag is daar nog geen concreet zicht op."

Meest gelezen