Nooit eerder zo weinig inbraken als in 2021

Vorig jaar werden elke dag gemiddeld 93 woninginbraken gemeld in ons land. Dat zijn er nog altijd veel, maar het is wel het laagste cijfer ooit. Lager zelfs dan in 2020, toen we nog meer thuiswerkten en zelfs in een lockdown zaten. Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitsstatistieken van de politie.

34.140 keer registreerde de politie vorig jaar een inbraak of een inbraakpoging in ons land. Dat zijn er 480 minder dan in het coronajaar 2020. En toen was het cijfer al spectaculair gedaald, met dank aan de lockdown, het vele thuiswerk en het feit dat we minder verplaatsingen konden doen. Vooral in de eerste zes maanden van 2021 waren er "weinig" inbraken, wellicht omdat de coronamaatregelen toen nog altijd nawerkten. In de tweede helft van het jaar - toen de regels verder versoepelden - werden de inbrekers opnieuw actiever. Maar alles bijeen is er dus toch nog een record gebroken, volgens de politie. Ter vergelijking: in 2019 hadden we nog een kleine 50.000 geregistreerde woninginbraken per jaar, in 2000 waren het er nog meer dan 75.000.

Ook het aantal inbraken in winkels, openbare instellingen en overheidsgebouwen daalde, net als het aantal ramkraken. Daardoor lag het totaal aantal inbraken in gebouwen vorig jaar lager dan ooit: op 43.572, tegenover 110.000 in het jaar 2000.

De cijfers gaan voor alle duidelijkheid over de criminaliteit die de politie registreert. Er is dus voorzichtigheid bij nodig: de cijfers stijgen of dalen naarmate mensen bereid zijn om aangifte te doen. Als de politie van een bepaald misdrijf een prioriteit maakt, zullen de cijfers voor dat misdrijf ook stijgen. Ze zeggen dus zeker niet alles over dé criminaliteit in ons land.

Ook op andere gebieden laten de cijfers nog de gevolgen zien van de coronacrisis. Om te beginnen bij het totaalcijfer: vorig jaar werden 866.588 criminele feiten geregistreerd, een daling met meer dan 12 procent tegenover 2020. Maar die daling komt er eigenlijk omdat er in 2021 veel minder inbreuken tegen de coronamaatregelen zijn vastgesteld. 

Cybercriminaliteit blijft maar stijgen

De cijfers tonen ook dat de misdadigers hun werkterrein steeds meer verplaatsen naar de online wereld: het aantal meldingen van phishing was in 2020 al verdrievoudigd, en bleef ook vorig jaar nog stijgen met 10 procent. De politie registreerde ook meer feiten van oplichting via internet, hacking, malware (iemands computer blokkeren) en andere virussen. Goed voor bijna 50.000 inbreuken op de wet op de informaticacriminaliteit.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil daar werk van maken: "De toekomst is digitaal, en dus ook de criminaliteit. De trend van de afgelopen jaren zet zich voort: criminelen gebruiken steeds vaker het internet voor hun criminele activiteiten. De politie blijft niet achter. We investeren de komende jaren verder in ICT, en rekruteren gespecialiseerde ICT-profielen."

Hooliganisme: terug van weggeweest

Ook voetbalgeweld zit opnieuw in de lift. In 2020 werden nauwelijks feiten geregistreerd, aangezien supporters maandenlang niet werden toegelaten in de stadions. In 2021 waren er 501 inbreuken tegen de voetbalwet. Dat zijn er meer dan voor de coronacrisis. De meeste inbreuken werden volgens de politie trouwens begaan in het laatste halfjaar van 2021. Met andere woorden: meer hooliganisme in een kortere tijdsspanne. "Daarom lanceerden we samen met de ProLeague en de voetbalbond een actieplan Samen voor veilig voetbal, waarin de politie een belangrijke rol speelt. Ik roep daarom de clubs en de verantwoordelijke organisaties dan ook op om samen met de Lokale en Federale politie het werk verder te zetten, en elke inbreuk op de voetbalwet te sanctioneren”, zegt minister Verlinden.

Meer dan 20 aanrandingen en verkrachtingen per dag, al tien jaar lang

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dan weer focussen op seksueel geweld: Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De criminaliteitscijfers tonen dat we herstellen van de naweeën van de coronapandemie. Nu is het tijd om een andere pandemie aan te pakken: die van seksueel geweld. We hebben vanaf dag 1 van deze legislatuur een prioriteit gemaakt van de strijd tegen seksueel geweld. Zo is sinds 1 juni het nieuw seksueel strafrecht van kracht met zwaardere straffen, nieuwe verzwarende bestanddelen zoals spiking, duidelijkere omschrijvingen van misdrijven en minder ruimte voor interpretatie. Uit de cijfers van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, die in elke provincie worden uitgerold, zien we dat de aangiftebereidheid heel sterk stijgt. Door ook sneller en via geavanceerde technieken sporen af te nemen, wordt de bewijslast groter en resulteert dit in meer veroordelingen.”

Die aandacht lijkt ook nodig: volgens de statistieken heeft corona geen invloed gehad op de aangiftes van verkrachtingen en aanrandingen. In 2021 werden er meer dan 4.000 verkrachtingen aangegeven en ook meer dan 4.000 aanrandingen - samen goed voor 20 aangiftes per dag dus. Die cijfers liggen iets hoger dan 10 jaar eerder, al zou dat ook kunnen komen omdat mensen nu meer bereid zijn om naar de politie te stappen.

Meest gelezen