AP

OESO: jaarlijks doel 100 miljard dollar klimaatfinanciering niet bereikt in 2020

In 2020 verstrekten rijke landen, waaronder ook België, samen 83,3 miljard dollar klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden, als steun voor de klimaatuitdagingen. Ze behaalden daarmee niet de doelstelling om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (98.254.500 euro, red.) te voorzien, zoals dat tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 (COP15) werd afgesproken. Dat heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bekendgemaakt in een nieuw rapport.

Het bedrag van 83,3 miljard dollar is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2019, maar wel 16,7 miljard dollar minder dan de voorziene doelstelling van 100 miljard dollar klimaatfinanciering, dat in het akkoord van Parijs in 2015 werd bevestigd en verlengd. Vanaf 2025 zou dat bedrag bovendien moeten stijgen tot meer dan 100 miljard dollar. Een rapport van de OESO uit oktober 2021, dat gebracht werd in voorbereiding op de COP26 in Glasgow, liet eerder al blijken dat de kaap van 100 miljard niet bereikt zou worden.

Zowat 68,3 miljard dollar komt uit publieke financiering en 13,1 miljard dollar is afkomstig van privéfinanciering, hoewel dat aandeel vermindert. De klimaatfinanciering gebeurt hoofdzakelijk via het uitkeren van leningen. De middelen worden volgens OESO grotendeels gebruikt om de klimaatopwarming te beperken, via investeringen in energie of transport bijvoorbeeld. Een steeds groter aandeel wordt weliswaar gebruikt voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld in de landbouw, bosbouw of visserij. 

Vooral landen met lage inkomens slachtoffer

De opwarming van de aarde raakt bovenal de lage-inkomenslanden. Zij vragen daarom al lange tijd dat de middelen voor de aanpassing aan de opwarming verhoogd worden, en dat er bovendien een beter evenwicht komt tussen middelen voor de aanpassing en beperking van de klimaatopwarming. De klimaatfinanciering gaat hoofdzakelijk richting Aziatische en Afrikaanse landen.

In België betaalden de regio's en federale regering in 2020 108,4 miljoen euro. Dat bevestigt het kabinet van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. In de periode 2013-2019 verstrekte België gemiddeld 88,5 miljoen euro per jaar. Vanaf dit jaar zou de Belgische klimaatfinanciering minstens 135 miljoen euro moeten bedragen.

Meest gelezen