Peil van waterlopen in Vlaams-Brabant historisch laag: “Wees zuinig met water”

Het water van heel wat waterlopen en rivieren in de provincie Vlaams-Brabant staat bijzonder laag. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte en het gebrek aan regen. “Wees zuinig met water”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij daarom. 

"Heel wat debieten van onbevaarbare waterlopen zijn sterk gezakt, zelfs op een historisch dieptepunt", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.  "Dat is onder andere het geval in het centrum van Leuven, maar ook op verschillende andere plaatsen in het Dijlebekken. Ook op heel wat andere plaatsen in Vlaams-Brabant zijn de peilen gezakt. Dat komt natuurlijk door het gebrek aan regen, door de droogte die maar blijft duren. Ook het grondwater is daardoor gezakt.”

We zullen de komende weken jammer genoeg ook te maken krijgen met vissterfte
Katrien Smet, woordvoerder Vlaamse Milieumaatschappij

De lage waterpeilen, de droogte en het gebrek aan regen zijn ook nefast voor het leven in het water. “Voor de fauna en flora, voor de vissen in het water is dat zeer slecht. We zullen de komende weken jammer genoeg ook te maken krijgen met vissterfte. Ook de kwaliteit van het water gaat erop achteruit. Zo beginnen er bacteriën te woekeren zoals de blauwalg. Dat is dan weer een groot probleem voor de landbouw, want zij hebben dat water nodig om hen vee drinken te geven en hun gewassen te besproeien”, aldus Katrien Smet.

Zuinig met water

Ook de komende weken wordt er amper regen verwacht. De situatie zal volgens Katrien Smet dan ook niet snel verbeteren: “Nu maandag is er een “adviesgroep droogte” waar we de situatie gaan bespreken met alle waterloopbeheerders en een vertegenwoordiger van de landbouw. We zullen bespreken of er nog waterbesparende maatregelen kunnen genomen worden. Het is belangrijk dat iedereen zuinig omgaat met water want we weten niet hoe lang deze periode van droogte nu nog gaat duren. Dus laat je gazon maar eens bruin worden en laat je auto maar eens vuil”, besluit Smet. 

Meest gelezen