Leerlingen die papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op leestest

Leerlingen die vooral papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op een leestest dan leerlingen die vooral digitale boeken lezen. En ze hebben ook meer leesplezier dan leerlingen die enkel digitaal boeken lezen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

Meer en meer mensen lezen hun boeken digitaal. E-readers hebben dan ook een aantal voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld lichter en maken teksten doorzoekbaar.  Maar een rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, toont nu aan dat er bij leerlingen een verband is tussen papieren boeken lezen en betere leesresultaten. 

Leerlingen die aangeven dat ze vooral papieren boeken lezen scoorden duidelijk beter op de PISA 2018-leestest. PISA, het "Programme for International Student Assesment", is het driejaarlijkse internationale onderzoek van de OESO om de kennis en vaardigheden van 15-jarigen te meten. "Vergeleken met leerlingen die weinig of nooit lezen, scoren leerlingen die vooral papieren boeken lezen 49 punten meer", staat te lezen in de studie. Ter vergelijking: de OESO beschouwt 40 punten als het equivalent van één schooljaar aan kennis en vaardigheden.

Volgens onderwijspedagoog Pedro De Bruyckere, van de Arteveldehogeschool, bleek dit ook al uit eerder onderzoek. "We weten al dat lezen van papier wel degelijk een positief effect kan hebben op het onthouden ten opzichte van een scherm. Zeker als het over boeken gaat. We weten verder ook dat boeken lezen kan helpen bij begrijpend lezen. Je bouwt meer woordenschat en achtergrondkennis op. Dat helpt ook om de wereld beter te begrijpen."

Imgorthand

De Bruyckere zegt dat de nieuwe studie van de OESO een waarschuwing inhoudt om niet volledig digitaal te gaan. "We hebben de afgelopen tijd veel belangstelling gehad voor die digitalisering, en dat is belangrijk. Corona heeft ons daar in een stroomversnelling geduwd en dat is echt cruciaal. Tegelijkertijd staat begrijpend lezen erg onder druk. Dat heb je nodig voor alles wat je leest. En die papieren boeken blijken nog altijd een belangrijke rol te spelen."

Verder blijkt uit onderzoek dat gezinnen alsmaar minder papieren boeken in huis hebben omdat er meer en meer digitaal gelezen wordt, via een e-reader bijvoorbeeld. Vooral bij leerlingen uit kwetsbare gezinnen daalde het aantal papieren boeken. 

Meest gelezen