Asielzoekers slapen nog steeds op straat aan Klein Kasteeltje: "Dit is beschamend, maar we doen al het mogelijke"

Buurtbewoners van het Kleine Kasteeltje in Brussel, het aanmeldcentrum voor asielzoekers, klagen over het toenemende aantal mensen dat er op straat slaapt. In afwachting van hun asielaanvraag hebben ze recht op opvang, maar er is een tekort aan plaatsen. "Dit is beschamend", geeft topman Dirk Van den Bulck toe. "Maar er zijn maatregelen genomen die binnen relatief korte tijd impact zullen hebben."

Al maanden slapen aan het Klein Kasteeltje in Brussel mensen op straat. Het gaat om asielzoekers die er een aanvraag hebben ingediend of willen indienen, maar door het tekort aan opvangplaatsen en de achterstand in de verwerking van het aantal asielaanvragen noodgedwongen op straat overnachten. 

Voor de buurtbewoners is het genoeg geweest. Ze klagen over overlast. "Dit is toch niet aanvaardbaar", zegt Ali aan onze ploeg van "Terzake". "We zijn 2022, mensen liggen daar als sardientjes. En als u hier om 4 uur 's nachts komt kijken, liggen er nog drie keer zoveel mensen."

Dit is toch niet aanvaardbaar, we zijn 2022, mensen liggen daar als sardientjes

Buurtbewoner van Klein Kasteeltje in Brussel

Sinds begin dit jaar werd Fedasil al meer dan 1.000 keer veroordeeld omdat het niet alle asielzoekers opvang kan bieden. "Dit is tegen de wet", bevestigt Helene Asselman, beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Het recht om asiel aan te vragen is een basisrecht. Dat is op internationaal vlak zo, dat is op Europees vlak zo en dat is in België zo." 

"Ook het recht op opvang eens men asiel heeft aangevraagd, is een basisrecht. Het is zo dat er in al die situaties nu eigenlijk een schending is van de basisrechten van die mensen", stelt ze uitdrukkelijk. Maar ook vandaag is er niet voor iedereen plaats, stelt de ploeg van "Terzake" vast.

Bekijk - "Terzake" zag een kleine 300 mensen vandaag aanschuiven om asiel aan te vragen:

Videospeler inladen...

"Dit zou niet mogen", reageert Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. "Vanuit mijn verantwoordelijkheid kan en wil ik zeggen dat wij ons daar zelf voor schamen. Maar ik durf ook heel duidelijk stellen dat de politieke wil er is van iedereen binnen het asielsysteem om al het mogelijke en meer te doen om iedereen te geven waar hij recht op heeft."

Van den Bulck verzekert dat er beterschap op komst is. "Er zijn intussen heel wat maatregelen genomen om nog veel meer te doen dan er al gedaan is. Die zullen binnen relatief korte tijd impact hebben." De commisaris-generaal heeft het over maatregelen zodat het commissariaat meer beslissingen kan nemen waardoor de doorstroom beter is, maar ook het gerichter terugsturen van vluchtelingen die al ergens anders asiel hebben aangevraagd.

Ik durf het niet absoluut garanderen, maar ik denk dat er tegen de winter zeer veel kans is dat geen personen meer op straat zullen slapen

Dirk Van den Bulck - secretaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

"Door een pak maatregelen die al genomen zijn, kan ik zeggen dat het aantal beslissingen intussen gevoelig is toegenomen. De voorbije maanden juni en juli hebben we een achterstand van meer dan 1.000 dossiers ingehaald. Er is dus duidelijk beweging. (...) Ik durf het niet absoluut garanderen, maar ik denk dat er tegen de winter zeer veel kans is dat door de impact van mijn maatregelen geen personen meer op straat zullen slapen."

Tegelijkertijd vreest Van den Bulck dat het aantal vluchtelingen in de toekomst enkel nog zal toenemen. Hij wil dat de Europese landen beter samenwerken om oplossingen te vinden. "Ik zie een tekort aan aanpak, vooral op Europees vlak. (...) Ik probeer in de mate dat ik kan kleine duwtjes te geven in de richting van een effectieve Europese aanpak. Want dat is toch wel echt nodig, ook al weet ik dat dat politiek niet evident is."

BEKIJK - "Ik ben voor meer zaken pessimistisch, vanuit een kijk op de realiteit", stelt Van den Bulck in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen